Kostarika přitáhla 44 nových projektů přímých zahraničních investic

Během roku 2019 vzniklo 19 nových společností.

Asi 21 % nových firem, které vstoupily na kostarický trh, pocházejí z netradičních zemí. Konkrétně se jedná o čtyři firmy z Kanady, Velké Británie, Venezuely a Bulharska. V roce 2018 vzniklo více projektů přímých zahraničních investic než tento rok, a to 48. Rok 2019 přinesl 16 718 nových pracovních míst, co představuje rekordní počet míst vytvořených prostřednictvím projektů přímých zahraničních investic. V porovnaní s rokem 2018 došlo v tomto ohledu k nárůstu o 29 %. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero 

• Teritorium: Kostarika
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme