Kovonax vyváží na nové trhy díky promyšlené strategii i podpoře CzechTrade

Společnost Kovonax vyrábějící kovový ohýbaný nábytek dlouhodobě exportuje do západní Evropy i zemí východního bloku. Nově se chce zaměřit na státy Blízkého Východu a připravuje strategii pro Afriku.

Nábytkářská společnost Kovonax vznikla v roce 1992 privatizací tehdejšího závodu státního podniku Kovona v Bystřici pod Hostýnem. Tradice firmy, která se zaměřuje na ohýbaný kovový nábytek, úpravu kovů a kovodělnou činnost, přitom sahá ještě mnohem hlouběji do minulosti.

židle kancelář zasedací místnost

Navazuje na tradici manufaktury Roberta Slezáka z roku 1908, která od roku 1913 začala s výrobou kovových židlí a mosazného nábytku. „Již za první republiky byla společnost, jako jediná na světě, schopna zvládat technologický proces upravování povrchů výrobků galvanickou vrstvou ve složení měď, nikl a chrom,“ upozorňuje Marek Bartůšek, šéf vývoje Kovonaxu.  Původní Slezákovy závody se staly po roce 1948 součástí právě společnosti Kovona.

Dnes se roční obrat firmy s šedesáti zaměstnanci se pohybuje kolem dvou milionů euro a ze třiceti procent se na něm podílí vývoz. Ten navázal na export původní státní společnosti a mířil tak nejdříve hlavně na Slovensko, později přibyly země Evropské unie, především Francie a Německo, zaměřuje se i na Rusko, Ukrajinu nebo Kazachstán. Díky spolupráci s vládní agenturou CzechTrade nově vyváží také do Nizozemí. Zástupci této země nejvíce zareagovali na prezentaci Kovonaxu na výstavě MEDICA Düsseldorf.

CzechTrade je naším dlouholetým partnerem a nezaměnitelnou podporou při účastech na mezinárodních výstavách.  Zajišťuje nám kompletní rešerše a následnou filtraci potenciálních kontaktů, potřebnou inzerci v dané lokalitě, důvěru u zákazníků, informovanost a poskytuje nám prestižní zázemí kanceláří při jednáních,“ popisuje spolupráci Marek Bartůšek.

Směr Holandsko

Díky německé kanceláři CzechTrade vedené Adamem Jarešem navázal Kovonax koncem roku 2015 obchodní spojení s holandskou společností Entermed , která na Německém trhu působí již několik let. „S postupným ‚oťukáváním se‘ a prohlubováním vzájemné důvěry, se nám podařilo ujednat vzorování několika typů dentálních, otočných, ergonomických taburetek. A po nespočtu návštěvách, konzultacích a stálého vylepšování našich produktů dle potřeb Entermedu se s nástupem roku 2016 dostáváme ke konkrétním zakázkám,“ pokračuje Marek Bartůšek.

Marek Bartůšek Kovonax

Rozdíly v jednání s holandskými partnery nebyly oproti těm tuzemským příliš dramatické. „Vše je otázkou důvěry a ta se získává stejně složitě všude na světě. Možná má v Nizozemí ujednané slovo větší váhu a nikdy nebyl problém v jednání o cenách. Myslím, že se tam tolik nesmlouvá jako u nás,“ doplňuje Marek Bartůšek.

„Přidanou hodnotou Kovonaxu je komplexní technologická výbava firmy při zpracování kovu od ohýbání, lakování, vlastního chromování a lisování. Firma investuje hodně času i peněz do designu a vývoje nových výrobků na míru pro zákazníky. S takovým přístupem jsem přesvědčen, že firma bude úspěšná i na nejnáročnějších trzích západní Evropy“, oceňuje firmu Adam Jareš, ředitel německého zastoupení CzechTrade v Düsseldorfu. 

Díky kooperaci s holandským partnerem se společnosti ze srdce Hostýnských hor otevírají i další možnosti. Navíc ve spolupráci s CzechTrade se Kovonax soustředí také na Francii a v poslední době i na Blízký Východ. „Naše modely dentálního a laboratorního sezení, putují dokonce na výstavu Arab Health do Dubaje, kde sklízí nadšení a spokojenost. Společnost Entermed u nás každý měsíc pravidelně objednává nábytek pro dentální a laboratorní sezení,“ zmiňuje Marek Bartůšek. 

Příští cíl: Afrika

Velmi propracovaným postupem chce firma proniknout také do Afriky. „Dlouhodobě se věnujeme strategickému rozvoji se zacílením na potenciál afrického trhu. V teoretické studii shrnujeme výrobní a finanční možnosti vstupu na tento vzdálený trhy s přihlédnutím ke konkurenčním otázkám, které si musíme před každou expanzí zodpovědět,“ popisuje Marek Bartůšek. 

Firma dále ověřuje předpoklady o vhodnosti afrického, ale i každého jiného zahraničního trhu pro expanzi na základě počtu dostupnosti tendrů převážně v soukromé sféře, cenové a obchodní politiky nebo možnosti distributorské kooperace. „Využíváme veřejné a soukromé databáze, oficiální zdroje, tiskové zprávy…“ poukazuje Marek Bartůšek. 

Za úspěchem je výdrž a trpělivost

A jaké jsou zásady, z nichž se rodí exportní úspěchy Kovonaxu? „Zdůraznil bych trpělivost a výdrž. Opravdu se pečlivě a dlouhodobě věnovat strategickému rozvoji, studii výrobních objemových kapacit v porovnání s cenou,“ konstatuje Marek Bartůšek.

Dělník výroba

Podle něj je také důležité nezapomenout na logistiku a požadavky také v námořní dopravě, analyzovat finanční možnosti, mapovat konkurenci a cenovou politiku v dané lokalitě na danou komoditu. „Klíčový je i výběr tendrů a vyhledávání distributorů, bez kterých je orientace a pohyb v novém, neznámém prostředí téměř nemožný,“ zdůrazňuje Marek Bartůšek.

Po skončení celosvětové ekonomické krize se firmě postupně zvyšuje objem zakázek. Proti tomu ovšem působí stále větší konkurence. Tu tvoří především levné dovozy, především z Číny a Indie. Český výrobce proto nemůže na trhu sázet pouze na cenu. „Odlišujeme se kvalitou zpracováni, flexibilním přístupem k požadavkům zákazníka, osobními návštěvami, levnější a efektivnější logistikou, rychlejšími a spolehlivějšími reklamačními procesy a podobně,“ zmiňuje Marek Bartůšek. 

Společnost musí také pružně reagovat na trendy v oboru, jako jsou nové materiály, typy designu, jednodušší a praktická konstrukční řešení. „V zahraničí je často proklamováno, že styl ‚a la IKEA‘ je pomalu na ústupu a tak máme větší šanci prosazovat tradici, příběh, českou prvorepublikovou manufakturu. I proto jsme obnovili značku ‚Slezákových závodů‘ s jejím nadčasovým designem a funkcionalismem,“ uzavírá Marek Bartůšek. 

• Teritorium: Evropa | Francie | Německo | Nizozemsko | Zahraničí

Doporučujeme