Kraj Vysočina i v roce 2023 podpoří inovační aktivity místních firem

Podnikatelské subjekty se sídlem nebo pobočkou v Kraji Vysočina mohou i letos získat podporu na své inovační aktivity. Prostřednictvím programu Inovační vouchery 2023 je kraj podpoří v souhrnu částkou 2,5 mil. Kč.

Žádosti o podporu je možné podávat v termínu 15. března do 15. října 2023.

Ilustrační fotografie

Alokace programu: 2 500 000 Kč

Výše podpory: 30 – 200 tis. Kč

Výše spoluúčasti žadatele: minimálně 30%, resp. 20% u projektů realizovaných v progresivních odvětvích CZ-NACE specifikovaných v Krajské příloze Národní RIS3 strategie za Kraj Vysočina 2021+, kterými jsou:

  • kovodělný průmysl – oddíl 24, 25
  • strojírenský průmysl – oddíl 28
  • automobilový průmysl – oddíl 29 a 30
  • elektrotechnický průmysl – oddíl 26 a 27
  • ICT – oddíl 62 a pododdíl 58.2

Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty se sídlem nebo pobočkou v Kraji Vysočina s minimálně 2 letou historií podnikající v oblasti zpracovatelského průmyslu a vybraných oborů informačních technologií (oddíl 58.2 Vydávání software a oddíl 62 – Činnosti v oblasti informačních technologií) 

Podporované aktivity: široké spektrum aktivit od návrhů, vývoje, zhotovení funkčních vzorků, optimalizace, testování, měření, diagnostiku, design nových výrobků apod., digitální audit nebo expertní plán digitalizace výroby

Příjem žádostí: 15. 3. 2023, 8:00 hod. – 15. 10. 2023, žadatel může podat maximálně 2 žádosti o podporu 

Výběr projektů k podpoře: žádosti, jež budou administrativně v pořádku, budou seřazeny v pořadí dle data a času doručení a budou uspokojovány do okamžiku vyčerpání alokace programu, o poskytnutí dotace bude rozhodováno průběžně, ve lhůtě do 60 dnů od přijetí žádosti.   

Výzva včetně formuláře žádosti a dalších dokumentů je k dispozici na www.fondvysociny.cz. Kontaktní osoba pro případné dotazy či formální kontrolu žádosti: Ing. Ivona Hájková, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 534, 724 650 145.

Redakčně upravená tisková zpráva Kraje Vysočina

• Teritorium: Česká republika | Vysočina kraj

Doporučujeme