Krajská inovační platforma na VŠTE představila možnosti, které škola nabízí firmám a institucím

Ve čtvrtek 6. října 2022 proběhlo na VŠTE druhé zasedání Krajské inovační platformy pro digitální transformaci v rámci projektu Jihočeský Digi Hub.

Garantem Krajské inovační platformy je Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP), který byl založen Jihočeským krajem v roce 2008 za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transfer technologií do hospodářské praxe regionu.

Nejmladší česká veřejná vysoká škola propojuje firmy s vědci | VŠTE

Cílem zasedání bylo rozšířit povědomí o činnosti Krajské inovační platformy, ale také o možnostech, které VŠTE nabízí firmám a školám mimo jiné v oblasti vývoje a výzkumu. Nejmladší česká veřejná vysoká škola nabízí firmám zázemí vědecké instituce, špičkové laboratoře i zkušené odborníky, kteří se podílejí na projektech za stovky milionů korun.

Tato funkce vysoké školy však není všeobecně známá a na informovanosti je třeba neustále pracovat. S tím souvisí také tvorba nové směrnice pro nastavení komunikace, tedy postupu, kdy firma chce oslovit školu. Probírala se podoba současného webu a nezbytné budoucí úpravy pro snazší komunikaci mezi akademiky a klienty.

Na zasedání byli pozváni zástupci významných jihočeských firem, se kterými Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích spolupracuje. Jednání se zúčastnili také regionální zástupci MSP (malých a středních podniků), škol a institucí. Řešilo se zapojení skupiny MSP do dotačních titulů a využití možností vysoké školy, od laboratoří po potenciál lidských zdrojů.

Ilustrační fotografie

Na závěr proběhla prohlídka areálu a laboratoří, kdy se ukázalo, že nejlepší způsob navázání spolupráce je fyzická návštěva a ukázka služeb, které škola nabízí. Přímo při prohlídce se zástupci regionální firmy zabývající se strojírenskou výrobou předběžně dohodli na zahájení užší spolupráce s institucí při řešení svých výrobních procesů.

Dalšími tématy byly různé názory na vývoj firem (zda určitý druh pomoci napomáhá zdravému růstu firem), hledaly se různé možnosti, jak vytvořit jednotný informační systém, určil se další směr pro národní domény specializace a debatovalo se, kam by kraj měl směřovat. Řešily se plánované studijní obory a otázka, jak rozšířit vzdělanost se zaměřením, které v regionu potřebujeme.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠTE v Českých Budějovicích

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme