Královéhradecký kraj se chce rozvíjet chytře a efektivně, podporuje proto inovativní projekty

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje vyhlásila výsledky soutěže Buďte inspirací, kterou tvoří čtyři oblasti. Ty mají společného jmenovatele, a to regionální aktéry, kteří přispívají svými inovativními projekty a aktivitami k rozvoji kraje, k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života obyvatel.

„V soutěži Buďte inspirací chceme podpořit a ocenit ty, kteří aktivně vymýšlejí nové cesty a postupy, zároveň nezůstávají jen u nápadů a své projekty také realizují. Díky tomu zlepšují život sobě i lidem ve svém okolí. Současně chceme poděkovat i těm, kteří ve svém rozvoji myslí také na slabší a potřebné a přizpůsobují jim svá podnikání. Celé to není jen o cenách. Jde zejména o zviditelnění a šíření příkladů dobré praxe. Věřím, že se nám podaří inspirovat další, tato soutěž to má ostatně v názvu,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

Všichni ocenění v soutěži Buďte inspirací | Královéhradecký kraj

Soutěž vyhlašuje Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje, což je platforma regionálních partnerů napomáhající lepší koordinaci aktivit v kraji ve vazbě na čerpání prostředků z evropské, národní či regionální úrovně. V letošním ročníku vyhlašovatel ocenil čtyři kategorie:

Ocenění Inovativní projekt

V kategorii Inovativní projekt rozhodovaly u odborné poroty především: řešení projektu, jeho prospěšnost i zapojení veřejnosti a spolupráce dalších subjektů. Vítězem se stala obec Záměl s projektem Komunitního centra Dobromysl. Obec získala jeden z místních statků, postupně jej opravuje a provozuje zde komunitní centrum. Zřídilo zde i certifikovanou přírodní zahradu. Objekt nyní slouží místním i přespolním, spolkům, dětem ve školách i školkách Charitě Rychnov nad Kněžnou nebo Utečeneckému táboru z Kostelce nad Orlicí.

V elektronickém hlasování veřejnosti získala nejvíce hlasů Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o. p. s., s projektem Technologický klub Albrechtice nad Orlicí – Tékáčko. Technologický klub – Tékáčko je určený dětem a mládeži, které mají zájem tvořit nové, interaktivní zábavné projekty, chtějí se seznámit se základy robotiky, naučit se procesy programování, orientovat se v grafickém designu a 3D tisku, pracovat s CNC nástroji, rozvíjet svoji kreativitu stavbou vlastních předmětů, nebo jen detailně pochopit, jak moderní technologie fungují a jak je využívat. Nejde o klasický kroužek, ale o profesionálně vybavenou volnočasovou aktivitu – praktickou dílnu, kde děti zkouší, bádají, objevují, kde se nebojí něco rozmontovat, chybovat a z chyb se učit.

Oceněná obec Záměl s projektem Komunitního centra Dobromysl | Královéhradecký kraj

Ocenění Inspirativní sociální podnik

Toto ocenění bylo vyhlášeno letos poprvé a sestává se ze dvou kategorií, v jedné vybírala inspirativní sociální podnik odborná komise, v druhé pak veřejnost. Přihlásilo se celkem 13 projektů, z nichž porotu nejvíce zaujal Propagační podnik HK, s. r. o.

Tato rodinná firma je od základů zaměřená na zajištění práce osobám se změněnou pracovní schopností a zaměstnává 30 osob se zdravotním postižením (95 % zaměstnanců). Sociální zacílení plní společnosti v rámci takzvané „chráněné dílny“, která vznikla již v roce 2002.

V hlasování veřejnosti nejvíce uspěl Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta. Spolek Daneta vznikl roku 1993. Zaměřuje se na práci se zdravotně postiženými osobami a zároveň provozuje chráněné dílny, v nichž získávají pracovní uplatnění osoby se zdravotním postižením. Spolek také poskytuje praxe studentům učiliště Daneta.

Inspirativní spolupráce výzkumného a firemního sektoru v Královéhradeckém kraji

„V Královéhradeckém kraji není příliš rozšířené povědomí o spolupráci mezi firemním sektorem a výzkumnými organizacemi. Pokud k ní dochází, tak o ní odborná ani široká veřejnost velmi často neví. Cílem soutěže je tedy zpopularizovat takovou spolupráci a inspirovat více firem v regionu, aby využívaly široké nabídky služeb a potenciálu, který výzkumné organizace působící v Královéhradeckém kraji skýtají,“ upozornil radní Valenta.

Tato soutěž je určena pro výzkumníky, výzkumné týmy a výzkumné organizace z regionu. Přihlásit se mohl tým studentů, výzkumníků nebo odborných pracovníků, kteří působí ve výzkumné organizaci na území Královéhradeckého kraje, vedené v registru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkem se přihlásilo osm projektů z pěti výzkumných organizací a porota vybrala tři.

Do soutěže pro výzkumníky se příhlásilo osm projektů | Královéhradecký kraj

1) Univerzita Karlova, LF v Hradci Králové – Braident

Výzkumníci z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové vyvinuli zdravotnický přípravek Braident, který pomáhá s léčbou onemocnění parodontitis chronica. To je po zubním kazu druhou nejčastější formou postižení chrupu. Projevuje se zánětem dásní, otoky a ústupem kosti, ve které jsou zuby pomocí periodontálních vláken ukotveny.

Přípravek Braident vypadá jako splétaná nit a stomatolog jím vyplní mezeru mezi zubem, jeho kořenem a krčkem (takzvaný parodontální chobot), který vzniká vlivem zánětu. Tím zamezí návratu mikroorganismů z úst. Vlákno se poté postupně vstřebává, aby nebránilo obnově přirozeného spojení mezi povrchem kořene zubu, dásní a kostí.

2) Univerzita Hradec Králové – Smart Parking and Charging

Cílem projektu je vytvořit pro Hradecko-Pardubickou aglomeraci integrované řešení, které běžnému občanovi umožní prostřednictvím snadno použitelné mobilní aplikace vybrat volné parkovací místo v dané lokalitě, odnavigovat k vybranému místu a zaplatit. To, čím se projekt odlišuje od podobných smart-parking řešení je mimo jiné integrovaná podpora vozů s elektrickým pohonem.

3) Univerzita Hradec Králové – SmartVet (podložka pod zvířata)

Cílem je vyvinout a aplikovat komplexní monitorovací systém pro zvířata založený na neobtěžujících metodách, které umožní dlouhodobé monitorování zvířat po operaci či z jiného důvodu ponechaných v ambulanci veterinární stanice. Díky práci výzkumníků vznikla podložka vybavená senzory, která se umístí do kotce, pod klec či pelíšek zvířete, která kontinuálně odesílá na server údaje o srdečních i dechových ozvách a o fyzické aktivitě hospitalizovaného pacienta. Lékař a ošetřující personál mají přístup k informacím o aktuálním stavu zvířete prostřednictvím webové aplikace.

Redakčně upravená tisková zpráva Královéhradeckého kraje

Doporučujeme