Královéhradečtí zaměstnavatelé s nejlepšími podmínkami pro zaměstnance se zdravotním postižením převzali ocenění

Zaměstnavatelé v Královéhradeckém kraji, kteří dávají v otevřeném konkurenčním prostředí nejlepší pracovní příležitosti lidem se zdravotním postižením, převzali z rukou hejtmana Martina Červíčka a náměstkyně Martiny Berdychové ocenění.

Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023 vyhlašuje organizace Aspekt věnující se podpoře společenského a pracovního uplatnění lidí se zdravotním znevýhodněním. Vítězem se stala společnost Hořické strojírny.

Zástupkyně společnosti Hořické strojírny, která se stala vítězem soutěže | Královéhradecký kraj

„Tato soutěž ukazuje ostatním firmám, jak zajistit kvalitní a důstojné pracovní prostředí pro zaměstnance se zdravotním hendikepem. Ukazuje, že jejich zaměstnávání je nejen společensky velmi přínosné, ale často i bezproblémové po ekonomické stránce. Cílem soutěže je motivovat firmy i živnostníky, aby neměli zbytečné obavy ze zaměstnávání takových osob. Díky odvážným zaměstnavatelům, kteří se nezaleknou, získávají lidé, kteří to nejvíce potřebují, rovné příležitosti, tedy stejnou šanci, jako všichni ostatní. Organizace Aspekt je soused mojí náchodské kanceláře, takže mám podrobné informace o jejích aktuálních problémech i úspěších z první ruky,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Soutěž se vztahuje nejen na zaměstnávání lidí s fyzickým, ale i mentálním postižením.

„Královéhradecký kraj se rozhodl jít v případech, kdy je to možné a vhodné, cestou přechodu z ústavní péče o klienty s mentálním postižením na jejich chráněné komunitní bydlení včetně většího začleňování do společnosti. Jejich pracovní začleňování je navíc součástí sociální rehabilitace. K tomu nezbytně potřebujeme nadšené organizace, jako je Aspekt. Jen vloni jsme otevřeli nové chráněné bydlení v Náchodě a zázemí pro pobytové sociální služby v Třebechovicích pod Orebem a zahájili jsme výstavbu nového komunitního chráněného bydlení v Jičíně,“ doplnila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová.

Náměstkyně Martina Berdychová s krajskými finalisty soutěže Stejná šance | Královéhradecký kraj

Ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové Martin Horák vyzdvihl skutečnost, že soutěž se vztahuje na zaměstnavatele na otevřeném trhu, nikoli na chráněné dílny.

„Kromě ocenění zaměstnavatelů soutěž upozorňuje také na postavení lidí se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce. Na rozdíl od chráněného trhu práce totiž otevřený trh přináší řadu výhod samotnému zaměstnanci s postižením, státu i firmám. Velkou výhodou, kterou za spolek Aspekt vnímáme, je větší kontakt se „zdravými“ lidmi, a tak větší možnost skutečné a přirozené integrace do společnosti. A pozitivní vliv na atmosféru na pracovišti díky člověku s postižením si chválí i dříve oceněné organizace,“ přiblížila problematiku předsedkyně spolku Lucie Sedláčková.

Vítězem se staly Hořické strojírny. Tento výrobní podnik může být inspirací pro další, protože přizpůsobil podmínky hned několika zaměstnancům, po změně zdravotního stavu.

Na druhém místě se umístil rychnovský April hotel Panorama. Hodnotitele zaujal tím, že již dvacet let zaměstnává pana Rudolfa, nevidomého maséra, který má ke své práci vhodné podmínky a hosté se do hotelu vrací také kvůli němu.

Třetí místo obsadily hned dvě firmy: Gastro – koření a Farma Brocná. Obě firmy bez problémů a automaticky začlenily pracovníky s hendikepem, Gastro – koření dokonce čtyři.

Hejtman Martin Červíček a předsedkyně spolku Aspekt Lucie Sedláčková | Královéhradecký kraj

Vyhlašování výsledků soutěže doplnily nádherné zvuky kláves v podání nevidomého talentovaného žáka Pavla Minaříka. Po předání ocenění proběhla diskuze. Zaznělo, že často jedinou větší překážkou při zaměstnávání lidí s postižením je pro oceněné zaměstnavatele administrativa. Zaměstnanci s postižením si podle zkušeností zaměstnavatelů svého pracovního místa zpravidla více váží, a proto bývají dokonce lepšími zaměstnanci, než jsou jejich kolegové.

Organizátoři také vyzdvihli pokračující snahu o přátelské pracovní prostředí pro lidi s postižením u loňského krajského vítěze, firmy TriLAB Group, ačkoli se podle soutěžních pravidel letos již nemohla klání zúčastnit.

Soutěž se na republikové úrovni uskutečnila již desetkrát, v Královéhradeckém kraji se konala podruhé, a to pod záštitou Královéhradeckého kraje a Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje.

Organizace Aspekt je zapsaný spolek s patnáctiletou tradicí se sídlem v Náchodě, který se věnuje kariérovému poradenství i jiné podpoře v rámci sociální rehabilitace lidí se zdravotním znevýhodněním.

Více informací naleznete na internetových stránkách Aspekt a Stejná šance.

Redakčně upravená tisková zpráva Královéhradeckého kraje

• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme