Krize je pryč, české firmy zvýšily tržby a splácejí dříve své závazky

Malé firmy se zotavují z ekonomického propadu pomaleji, než ty velké. Přesto se jim podařilo zkrátit dobu splatnosti závazků v období 2011 až 2012 o více než třetinu.Kondice české ekonomiky se zlepšuje. Svědčí o tom nejenom rostoucí hrubý domácí produkt, ale také ekonomická data z firem. Mezi roky 2011 a 2013 firmám v ČR narostly celkové tržby o 3 procenta, celkový objem zadlužení naopak klesl o 11 procent.

Zlepšila se i platební morálka firem. Doba splatnosti závazků se u malých podniků zkrátila o 80 dní. Vyplývá to z analýzy ekonomických výsledků více než 80 tisíc firem provedené z dat portálu Informaceofirmach.cz společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. „Pokles doby inkasa pohledávek při současném poklesu doby splatnosti závazků a snížení objemu provozních úvěrů, které jsme v uvedeném období sledovali, otevřel nový prostor pro budoucí navýšení objemu dlouhodobých úvěrů,“ říká Jan Cikler, projektový manažer společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Firmy platí lépe i v okolních zemích

Závěry analýzy potvrzují i zkušenosti jednotlivých firem. „Je pravda, že u dlužníků nyní vnímáme vyšší schopnost hradit závazky, než tomu bylo během krize. Podobný trend pozorujeme v celém regionu střední a východní Evropy, zejména pak u firem v Polsku, Maďarsku a Rumunsku,“ podotýká Vladimíra Vachela, jednatel inkasní společnosti EOS KSI.

„Platební morálku našich klientů vnímáme jako dlouhodobě stabilní. Poměrně vysoké procento našich pohledávek tvoří pohledávky malých hodnot do 20 až 25 tisíc korun za klienta,“ říká Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti Editel. „Čas od času musíme některé z nich odepsat. Odpisy pohledávek však nejsou nijak dramatické, za rok 2014 jsme celkem odepsali částku ve výši zhruba 0,3 procenta ročního obratu,“ dodává.

Likvidita, ukazující na schopnost firem hradit své závazky, se mezi roky 2011 a 2013 zlepšila. „Je ale vidět, že malé podniky překonávají důsledky finanční krize pomaleji než velké firmy. Nicméně údaje za rok 2013 i předběžné výsledky hospodaření firem za rok 2014 naznačují budoucí pozitivní ekonomický vývoj,“ doplňuje Jan Cikler. „Co se týče klientů z řad velkých společností, jejich platební kázeň je skoro stoprocentní. Vyplývá to samozřejmě z faktu, že významní klienti většinou mají dobře nastaveny interní procesy zpracovávání faktur,“ potvrzuje Jan Mrvík.

K významnému zlepšení v platební morálce došlo u malých firem s obratem do 30 milionů korun, kterým se podařilo zkrátit dobu splatnosti závazků v období 2011 až 2012 o více než třetinu.

Tržby rostou hlavně velkým firmám

Tržby rostly především velkým firmám s ročním obratem nad 300 milionů korun, a to o 7 procent. Naopak u menších firem došlo mezi lety 2011 a 2013 k poklesu celkového objemu tržeb. U firem s ročním obratem mezi 30 a 300 miliony korun o 9 procent, u firem do 30 milionů korun dokonce o 21 procent.

Pokles zadlužení podniků je výsledkem ozdravění podnikových financí z krizových let. „Řada podniků má stále ,našetřeno‘ z let těsně po krizi, kdy již ozdravily své finance, ale ještě neinvestovaly. Poptávka po úvěrech ze strany firem proto stále není tak velká, jak by si banky přály, a o zdravé investiční záměry je na trhu velký boj,“ dodává Marek Richter z poradenské společnosti PwC.

„Dlouhodobě však vidím prostor pro růst dluhu podniků. Neměly by ovšem zapomínat i na alternativní druhy financování, kterým současná konstelace trhu a nízké sazby také přejí,“ konstatuje Marek Richter.

Optimistická data z posledních měsíců vedou ekonomy ke zlepšování odhadů růstu české ekonomiky v letošním roce. „Ačkoliv výrazné tempo růstu HDP, o 3,1 procenta mezičtvrtletně a o 4,2 meziročně, bylo způsobeno jednorázovými jevy, základní trend je také silný. Z toho důvodu banka HSBC přehodnotila svou předpověď pro meziroční růst HDP v roce 2015 z 2,2 procenta na 3,4 procenta,“ říká Michael Hordley, generální ředitel HSBC Czech Republic.

Současně upozorňuje na to, že zvyšující se spotřebitelská důvěra a export se odrazily také v růstu reálných mezd meziročně z 2,5 procenta v roce 2014 na 3,3 procenta v prvním čtvrtletí 2015.

Dalibor Dostál

• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme