Kuba: Stará láska z éry socialismu stále nerezaví

Bývalá jednička v tuzemském zahraničním obchodu se zeměmi Latinské Ameriky ČR se v posledních letech opět pokouší vrátit na výsluní vzájemné obchodní výměny. Přestože Kuba nabízí českým firmám řadu příležitostí, pokusy o renesanci živých ekonomických vztahů z éry socialismu opakovaně ochlazuje chronická platební neschopnost země. 

Předlistopadové Československo mělo na Kubě, jediné baště socialismu v Americe, před rokem 1989 velmi solidní ekonomickou základnu. Z někdejšího Československa dodnes pochází například značná část energetických zařízení na ostrově. Po propadu hospodářských styků na přelomu 80. a 90. let  minulého století nastala první vlna oživení ve vzájemných vztazích v letech 1995 až 1999. Od roku 2003 pak vykazovala vzájemná obchodní výměna každoroční nárůst zhruba o 30 procent.

Kuba městoKvůli kubánské platební neschopnosti však od roku 2007 došlo opět k zamrzání vzájemných vztahů. V letech 2010 a 2011 se sice vzájemný obchod znovu začal nadechovat k růstu, v roce 2011 dosáhl obratu 58,7 milionů dolarů, ze stejných příčin jako v předchozích letech však v roce 2012 opět nastal výrazný pokles. V roce 2013 dosáhl obrat obchodu mezi Českou republikou a Kubou 30,5 milionů dolarů.

I když vzájemné hospodářské vztahy procházely v minulých letech mnoha výkyvy, Kuba představuje pro Českou republiku stále významného partnera. Z údajů Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) z let 2007 až 2014 vyplývá, že z celkového exportu České republiky do regionu v hodnotě 210 milionů dolarů mířilo na Kubu 61,8 procenta, což je výrazně více než do dalších zemí oblasti, jako je Argentina s 11,7 procenty nebo Brazílie s 11,6 procenty. O významu země svědčí také to, že se na Kubě nachází jedna z osmi diplomatických misí České republiky v Latinské Americe.

Investice do zemědělství i turismu

Kuba přírodaImpulsem k znovuposílení ekonomických vztahů by mohla být podpora zahraničních investic ze strany kubánské vlády. „V agrární oblasti chceme podpořit především komplexní zemědělsko-průmyslové projekty, které by zvýšily produkci potravin, stejně jako projekty intenzifikace  lesnické produkce pro komerční účely,“ říká Salvador Guillermo Cabeiro Quintana, ekonomický konzul Kuby ve Vídni.

Dalším z perspektivních sektorů, ve kterém si Kuba slibuje příliv investic, je cestovní ruch. Zahraniční firmy by chtěl ostrov přilákat na budování nových hotelů, rozvoj areálů golfových hřišť nebo budování zábavních parků.  

Kuba se svými jedenácti miliony obyvatel vyprodukovala hrubý domácí produkt ve výši 121 miliard dolarů (údaj za rok 2012), což je zhruba o polovinu méně než Česká republika s 285,6 miliardami dolarů. Kubánský zahraniční obchod vykazuje značný deficit. Na vývoz v objemu 6,25 miliardy dolarů totiž připadá dovoz ve výši 13,6 miliardy dolarů.

Přestože se na Kubě těží ropa, patří země k jejím významným dovozcům. Místní ložiska jsou totiž poměrně nekvalitní a surovina obsahuje velký objem síry. Země dále dováží hlavně jídlo, stroje a chemikálie. Nejvýznamnějším dovozcem je Venezuela (38,3 %), Čína (10,8 %),  Španělsko (8,9 %) a Brazílie (5,2 %).

Na straně vývozních artiklů Kuby figuruje opět ropa, nikl, zdravotní produkty, cukr, tabák, ryby citrusy a káva. Největší část kubánského vývozu směřuje do Kanady (17,7 %), Číny (16,9 %), Venezuely (12,5 %) a Nizozemí (9 %).

Šance navázat na tradici

V roce 2013 vyvezla Kuba do České republiky produkty za 5,2 milionu dolarů. Exportu vévodily rum a další alkohol pocházející z destilace cukrové třtiny, cigarety, séra, další krevní a imunologické přípravky, džin a nikl. České firmy v roce 2013 vyvezly na Kubu produkty v hodnotě 25,2 milionu dolarů. Především slad, mléko a smetanu, parní turbíny, oddělovací spínače, motocykly a náhradní díly k nim, odstředivá čerpadla či elektrické transformátory.

I do budoucna je kubánský trh pro české firmy perspektivní především v oblastech, ve kterých mají tradici, jako je energetika, strojírenství a potravinářský průmysl. Šanci mají především velké firmy a investoři, protože malé podniky jsou často terčem byrokracie.

Potenciální prostor je také při rekonstrukcích velkých, zastaralých elektráren, stejně jako dodávky strojů pro niklové doly nebo náhradních dílů pro textilní a zemědělské stroje, kamiony či traktory. Především v souvislosti s nutností obnovy městské hromadné dopravy v Havaně a vozového parku kubánských institucí existuje velký potenciál pro vývoz lokomotiv, vagónů, ale i pneumatik či automobilů.

Dalibor Dostál

• Teritorium: Amerika | Kuba | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme