Kulatý stůl českého předsednictví EU k vodíkovým strategiím ČR, EU a Japonska

V rámci české vodíkové mise do Japonska a českého předsednictví Radě EU se 1. září 2022, dva měsíce od zahájení předsednictví, konal na Velvyslanectví ČR v Tokiu kulatý stůl k vodíkovým strategiím ČR, EU a Japonska.

Akce se konala za přítomnosti českých firem, které se účastnily vodíkové mise, zástupců členských států EU a japonského ministerstva zahraničních věcí a představitelů japonských technologických firem a univerzit.

Ilustrační fotografie

Úvodní slova při zahájení kulatého stolu pronesla Vladimíra Hirsh, chargé d’affaires a.i. Velvyslanectví ČR v Tokiu, a následně Haitze Siemers, chargé d’affaires a.i. Delegace EU v Japonsku. Vladimíra Hirsh připomněla nejen první české předsednictví před 12 lety, ale také dosavadní úspěchy probíhajícího předsednictví jako např. schválení sedmého balíčku unijních sankcí a koordinované snížení spotřeby zemního plynu na celoevropské úrovni.

Zdůraznila také, že energetická bezpečnost je jednou z pěti priorit ČR během jejího předsednictví a že toto téma ve světle ruské agrese vůči Ukrajině a zhoršující se energetické krize nabývá na ještě větší důležitosti.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Panel, který moderoval Martin Tengler z BloombergNEF, měl prominentní diskutující, kteří postupně přiblížili český, unijní i japonský přístup k rozvoji a uplatnění vodíku: Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, Hiroki Jošida, zástupce ředitele sekce pro vodíkovou a bateriovou strategii Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu (METI), Philippe de Taxis du Poët z Delegace EU v Tokiu a současně ředitel Centra pro průmyslovou spolupráci mezi EU a Japonskem, a Ejdži Ohira, architekt vodíkové strategie Organizace pro rozvoj energetických a průmyslových technologií (NEDO).

Živá diskuze potvrdila, že v Evropa i Japonsko čelí podobným výzvám v zavádění vodíku jako energetického zdroje do praxe a že jeho největší potenciál se v současnosti nabízí v dopravě. Panelisté se také shodli na důležitosti mezinárodní spolupráce k urychlení nezbytného technologického pokroku, který je nezbytný k tomu, aby se stal vodík relevantním zdrojem. Po déle než hodinové diskuzi následovala neformální část programu v podobě networkingové recepce pro téměř 60 přítomných hostů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tokiu (Japonsko).

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme