Kulatý stůl ve Finsku na téma bezpečnost a budoucnost EU

Velvyslanectví v Helsinkách uspořádalo dne 12. května 2021 kulatý stůl na téma strategická autonomie EU, Strategický kompas a Konference o budoucnosti Evropy. Akce se konala v návaznosti na vydání finské vládní zprávy o unijní politice v únoru 2021.

Témata byla zvolena s ohledem na aktuální vývoj i přesah směrem k českému předsednictví v Radě EU v roce 2022.

Kulatého stolu se zúčastnili ředitelka Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí Sari Rautio, ředitelka Odboru pro obecné záležitosti Úřadu vlády Satu Keskinen a expert Finského institutu pro mezinárodní vztahy (FIIA) pro oblast zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky Henri Vanhanen a dále velvyslanci Estonska, Francie, Chorvatska, Německa, Polska, Portugalska a Rakouska.

Finsko podporuje takové pojetí strategické autonomie, které posílí autonomní schopnost EU reagovat na krize a průřezově zvýší odolnost členských států vůči krizím. Pojem strategické autonomie se v unijním kontextu používá již dlouho, nicméně jeho záběr stále nabývá na své šíři – v poslední době je pod něj potřeba zahrnout např. i otázku technologické autonomie. Finské pojetí strategické autonomie vylučuje snižování vazeb se spojenci a partnery, naopak smyslem je schopnost dělat více spolu, přijmout větší odpovědnost, spolupracovat a vyhnout se protekcionismu.

Konference o budoucnosti Evropy nemá dle Finska vést ke změně primárního práva s jeho řadou nevyužitých instrumentů, ale k inkluzivnější a občanům otevřenější EU, což reflektuje dlouhodobý finský národní přístup k EU záležitostem jako takovým. Finsko se v interakci s veřejností chce soustředit na konkrétní témata s reálným dopadem na každodenní život občanů jako např. bezpečnost, udržitelný rozvoj, migrace apod., zároveň ale témata musí nastavit veřejnost sama, neboť nemá jít o proces, jehož obsah by určovala vláda.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko).

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Bezpečnost

Doporučujeme