Kuvajt láká investice do strategických projektů

Kuvajt se snaží lákat do své země investory, zejména do strategických rozvojových projektů a sektorů. Nicméně je tradičním investorem do ekonomik po celém světě.

Investuje především prostřednictvím nejstaršího státního suverénního fondu KIA – Kuwait Investment Authority, který vznikl v roce 1953. KIA se zároveň řadí mezi nejbohatší státní suverénní fondy světa.

Ilustrační fotografie

Investiční příjmy z přímých zahraničních investic, z portfoliových investic a ostatních investic dosáhly v roce 2022 necelých 32,7 miliard USD. Kromě Kuvajtského investičního úřadu působí v Kuvajtu řada dalších investičních fondů a významných soukromých investorů.

Vytvoření vhodného podnikatelského prostředí s aspektem na růst soukromého sektoru a zahraničních investic patří mezi klíčové cíle kuvajtské strategie „Vize Nový Kuvajt 2035“. Lákáním přímých zahraničních investic (PZI) do země se zabývá agentura KDIPA (Kuwait Direct Investment Promotion Authority).

ExportMag: Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Kuvajtské investiční prostředí umožňuje v jistých specifických případech podpořit až 100% vlastnictví a poskytuje investiční pobídky. Jinak je podíl zahraničních subjektů omezen na 49 %. Zákon č. 116 z roku 2013 o podpoře přímých zahraničních investic specifikuje podporované hospodářské sektory pro vstup zahraničních investorů, kritéria, která musí splnit a státní podporu pro příliv PZI do země.

S výhradou schválení povoluje tento zákon až 100% zahraniční vlastnictví v následujících odvětvích: infrastruktura (vodní zdroje, energetika, čištění odpadních vod a komunikace); pojišťovnictví, vývoj informačních technologií a softwaru; zdravotnická zařízení a léčiva; letecká, pozemní a námořní přeprava; cestovní ruch, hoteliérství a volnočasové aktivity; bytové projekty a rozvoj měst a řízení investic.

Vláda zákonem zřídila agenturu KDIPA, aby získala investiční návrhy, vyhodnotila jejich potenciál a pomohla zahraničním investorům s licencováním. Vláda se domnívá, že poskytnutí většího přístupu zahraničním společnostem na kuvajtský trh podpoří investice do rozvojových projektů např. tzv. Northern Gateway a Five Islands a dalších projektů, které tvoří páteř rozvojového plánu Kuvajtu. Reálně jsou však příležitosti pro české subjekty značně limitované a v minulosti je využil jen omezený počet nadnárodních gigantů.

Naopak větší perspektivy se jeví v opačném směru toku investic, a to směrem do Česka, zejména ve formě portfoliových investic prostřednictvím jednoho z nejbohatších státních suverénních fondů světa – Kuvajtského investičního úřadu. Posláním Kuvajtského investičního úřadu (KIA) je dosáhnout dlouhodobé návratnosti investic z finančních rezerv, které stát úřadu svěřil a poskytnout tak alternativu k ropným rezervám, za účelem zajištění budoucích generací v období „po ropě“.

Ilustrační fotografie

Objem portfolia investic KIA je státním tajemstvím, jeho hodnota se však odhaduje se na více než 750 miliard USD. Přímé zahraniční investice (PZI) Kuvajtu napříč sektory ve více než 125 zemích vynesly v roce 2022 zhruba 1 mld. USD, ještě více vynesly portfoliové investice, jejichž prostřednictvím investuje především KIA (1,5 mld. USD). Výnosy z ostatních investic pak představovaly 533 mil. USD.

Rostoucí potenciál skýtá spolupráce s předními kuvajtskými soukromými investory a nadnárodně působícími společnostmi, jež začínají vnímat dynamicky se rozvíjející české inovativní obory, ve kterých jsou české firmy mezinárodně konkurenceschopné. Zářným příkladem je oblast ICT, softwarový vývoj, kyberbezpečnost, AI, Fintech, IoT a smart technologie v automatizaci a v udržitelnosti.

V Kuvajtu nepůsobí agentura pro podporu zahraničních investic CzechInvest ani CzechTrade, ekonomický diplomat obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Kuvajtu může v případě zájmu poskytnout základní informace o investičním prostředí v teritoriu, poskytnout platformu pro prezentaci českých společností a asistenci v propojení s relevantním kuvajtským partnerem či investorem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kuvajtu (Kuvajt). Autorka: Tereza Valášková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kuvajt | Zahraničí

Doporučujeme