Kvartální analýza: Stavebnictví v letošním roce poroste o 1,4 %

Stavebnictví v letošním roce mírně poroste. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2021 zpracované společností CEEC Research s.r.o.

  • Stavebnictví v letošním roce poroste o 1,4 %.
  • Malé stavební společnosti očekávají vyšší růst trhu, a to o 2,1 % v roce 2021.
  • Pozemní výstavba počítá s vyšším růstem trhu než výstavba inženýrská, a to o 1,6 %.
  • Kapacity stavebních společností jsou vytíženy na 93 %.
  • Tržby stavebních společností porostou o 2,1 % v letošním roce.
  • S vyšším růstem tržeb počítají velké stavební společnosti, a to o 2,7 %.
  • Rychlejší růst tržeb v letošním roce očekává pozemní stavitelství, a to o 2,3 %.
  • Stavební společnosti mají v průměru nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu.

V letošním roce by české stavebnictví podle ředitelů stavebních společností mělo růst, a to o 1,4 %. S obdobným růstem ve výši 1,3 % počítají ředitelé stavebních společností také v příštím roce. „Ani stavebnictví nemělo během COVID šoku na růžích ustláno. Omezení pohybu, ale především odchod zahraničních dělníků a jejích následný nedostatek po zbytek roku 2020 až doposud, činil ve stavebnictví velký problém a posledně jmenovaný, i kdyby nepřišly další koronavirové vlny, bude činit problémy i nadále, nemluvně o stále vzácnějších řemeslnících stavebního oboru…,“ popisuje situaci z ekonomického hlediska Helena Horská, hlavní ekonomka společnosti Raiffeisenbank a.s.

Zdroj: CEEC Research

Velké stavební společnosti (s obratem nad 100 mil. Kč ročně) očekávají růst trhu mírně nižší, a to ve výši 0,9 % v letošním roce a ve výši 0,7 % v roce následujícím. Naopak malé stavební společnosti počítají s růstem vyšším, a to shodně 2,1 % v roce 2021 a 2022.

Při rozdělení podle zaměření stavební společnosti vidíme pouze mírné rozdíly. Stavební společnosti věnující se převážně pozemní výstavbě v roce 2021 očekávají růst trhu o 1,6 % a společnosti věnující se převážně inženýrské výstavbě očekávají v roce 2021 růst trhu o 1,1 %. Pro rok následující predikují shodně růst trhu o 1,3 %.

Situaci z pohledu stavebních firem líčí Martin Kvirenc předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra Pardubice a.s.: „V letošním roce očekáváme růst českého stavebnictví v hodnotě do 5 %. Tahounem i nadále budou velké infrastrukturální stavby financované či spolufinancované státem. U ostatních zadavatelů jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru vnímáme určitou investiční opatrnost vyplývající ze situace, která je spojena s pandemií covid-19. Limitujícím faktorem stavebnictví začínají být krom nedostatečných realizačních kapacit také významně se zvyšující ceny vstupů a také jejich zhoršující se dostupnost.“

Zdroj: CEEC Research

Tržby stavebních společností podle dotázaných ředitelů stavebních společností porostou, a to o 2,1 % v letošním roce a o dalších 2,2 % v roce příštím.

S názorem ohledně „tažné síly“ infrastrukturních zakázek souhlasí také Ondřej Novák předseda představenstva společnosti STRABAG a.s.: „Zakázky táhne především dopravní stavitelství. V pozemním stavitelství ochladila investiční aktivitu nejprve nejistota daná pandemií, kterou vystřídala nejistota způsobená překotným růstem cen některých komodit a výrobků z nich, ať už se jedná o ocel, plasty nebo dřevo. Během pandemie byly narušeny výrobní i dopravní řetězce a poptávka tak nyní významně převyšuje nad nabídkou. Pro další vývoj bude nicméně důležité, co nastane po říjnových volbách, tj. zda vláda, která vzejde z dalších voleb bude vnímat, jak velký vliv má její investiční aktivita na vývoj v našem odvětví. Pokud vláda nepostaví stavebnictví na vedlejší kolej, určitě se dokážeme ze současné složité situace prostavět.“

Zdroj: CEEC Research

Co se týče tržeb, tak ty by měly podle očekávaní ředitelů stavebních společností růst rychleji velkým stavebním společnostem (s obratem nad 100 mil. Kč ročně). Ty očekávají růst svých tržeb o 2,7 % v letošním roce a o dalších 2,3 % v roce následujícím. Malé stavební společnosti naopak očekávají v letošním roce růst svých tržeb o 1,2 % v roce letošním a o dalších 2,1 % v roce následujícím.

V letošním roce tržby porostou vyšším tempem u společností zabývajících se převážně pozemní výstavbou. Ty očekávají růst tržeb o 2,3 % v roce 2021 a o dalších 2,0 % v roce 2022. Společnosti zabývající se především inženýrskou výstavbou predikují růst svých tržeb o 1,8 % v roce letošním a o dalších 2,5 % v roce následujícím.

V současné chvíli mají stavební společnosti zasmluvněné zakázky v průměru na 9 měsíců dopředu. Pro 47 % dotázaných se jedná o stejně dlouhou dobu jak v loňském roce. Pro 29 % se jedná o nárůst této doby a pro zbylých 24 % se naopak jedná o pokles této doby v meziročním srovnání.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2021 je ke stažení na www.ceec.eu

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CEEC Research

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme