Kvartální analýza: Trh stavebních prací letos poroste o 1,2 procenta

Stavební společnosti očekávají v letošním roce růst trhu o 1,2 %. Inženýrské stavitelství očekává v roce 2022 propad trhu o 0,7 %. Malé společnosti očekávají vyšší růst trhu než společnosti velké. Vyplývá to z analýzy českého stavebnictví zpracované analytickou společností CEEC Research.

Kapacity stavebních společností jsou vytížené na 86 %, v následujícím kvartálu očekávají stavební společnosti vytížení na 95 %. Tržby stavebním společnostem v roce 2022 porostou o 2,3 %. Tržby se propadnou v inženýrském stavitelství více než ve stavitelství pozemním. Tržby porostou více velkým společnostem. Stavební firmy mají v průměru nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu.

Ilustrační fotografie

Stavební společnosti očekávají růst trhu stavebních prací o 1,2 % v roce 2022 a o dalších 1,2 % v roce 2023. „Bude to mnohem náročnější rok, než jsme si na jeho začátku vůbec dokázali představit. Čelíme bezprecedentnímu zdražování všech důležitých vstupů a každý den řešíme i nebývale dlouhé dodací lhůty a nedostatek některých druhů materiálů. Válka na Ukrajině bude mít ještě mnohem hlubší důsledky, než jaké dokázal způsobit covid,“ uvádí Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti STRABAG a.s.

„Investoři za současné nejisté situace přehodnocují své plány. A týká se to i státu, který se pochopitelně ocitl v rozpočtově velmi složité situaci a začíná škrtat i v plánovaných investicích do dopravní infrastruktury. Myslím, že všichni chápeme nutnost hledat úspory, je však třeba k nim přistupovat uvážlivě, proporčně a s nějakou logikou, abychom nevystavili stopku infrastrukturním stavbám, které jsou strategicky významné a připravené k realizaci. Očekávám také, že extrémní zdražování vstupů v kombinaci se snížením poptávky dostane do potíží firmy, které v uplynulém roce vedly riskantní a agresivní cenovou politiku. Zároveň mám obavu, že aktuální situace může výrazně omezit ochotu firem investovat do nových technologií a do digitalizace, a také stát může tento proces začít.“ obává se dalšího vývoje Novák.

Vloni byly oznámeny veřejné stavební zakázky za 152 miliard, meziročně o 15 procent méně

Situaci ve stavebnictví bude podle něj nadále provázet nejistota ohledně dostupnosti a cen materiálů, energií a nedostatku pracovníků. „Dá se očekávat, že řada připravovaných projektů bytových i nebytových staveb se nyní odloží nebo se bude přepracovávat a optimalizovat. S ohledem na zásadně se zdražující investorské financování se dá také očekávat, že celá řada projektů, zejména těch připravovaných menšími nebo finančně slabšími firmami, změní své majitele,“ dodává Ondřej Novák.

V letošním roce očekávají staveni společnosti věnující se převážně inženýrské výstavbě pokles trhu o 0,7 %. V roce následujícím počítají naopak s růstem trhu, a to až ve výši 0,6 %. Pozemní stavitelství oproti tomu očekává růst trhu v letošním roce o 1,9 % a v roce následujícím o dalších 1,4 %.

Menši stavební společnosti (s obratem pod 100 mil. Kč za rok) očekávají v letošním roce růst trhu stavebních prací o 2,0 %. V roce příštím očekávají další růst trhu, a to o 1,6 %. Oproti tomu velké stavební společnosti očekávají v letošní roce stagnaci trhu stavebních prací (0,0 %) a v příštím roce jeho mírný růst o 0,5 %. Optimisticky vidí situaci  Roman Busta, obchodní ředitel společnosti Wienerberger s.r.o.: „Zatím rok 2022 vnímáme z pohledu poptávky jako velmi silný. Zároveň se ukazují první signály, že ve II. pololetí bude stavebnictví zpomalovat. Neumíme nyní odhadnout dopady války na Ukrajině. V tomto bych spíše hádal a to nechci.“

Kapacity stavebních společnosti jsou vytížené v průměru na 86 %. V druhem kvartále letošního roku očekávají stavební společnosti vytíženi svých kapacit až na 95 %.

Zdroj: CEEC Research

V roce 2022 očekávají stavební společnosti růst svých tržeb v průměru o 2,3 %. V roce očekávají další růst, a to o 1,8 %.

„Se slábnoucí pandemií se už zdálo, že se situace postupně bude vracet k normálu. Nicméně ve světle aktuálního dění jsem spíše skeptický. Důvodů je hned několik. Tím, se kterým asi nikdo nepočítal, je prohloubení problému s nedostatkem pracovníků díky válečné situaci na Ukrajině. Stavební odvětví se zřejmě ještě nějakou dobu bude potýkat s odlivem ukrajinských zaměstnanců, kteří brání svou zemi. Tento trend bohužel nezvrátí ani pohyb uprchlíků v opačném směru, protože nejčastěji se jedná o ženy s dětmi. Dodávám však, že tyto potíže jsou naprosto nesrovnatelné s tím, co prožívá Ukrajina a její obyvatelé. Druhým důvodem, který je dlouhodobějšího rázu, je zejména narůstající nedostatek stavebního materiálu, který ve spojení s energetickou krizí a rychle rostoucí inflací žene ceny nekontrolovaně nahoru. To se samozřejmě negativně projevuje v nákladech dodavatelských firem. Zdaleka to nepocítí jen lidé, ale samozřejmě se to dotkne všech veřejných investorů, včetně měst a obcí v jejich rozpočtech. Přesto věřím, že se podaří najít taková legislativní a rozpočtová řešení, která stavebnímu trhu pomohou tuto krizi překonat.“ dodává Tomáš Koranda, CEO a předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Vyšší růst tržeb očekávají velké stavební společnosti (s obratem vyšším než 100 mil. Kč za rok). Ty v letošním roce počítají s růstem svých tržeb až o 2,5 % a v roce 2023 o další 2,0 %. Male stavební společnosti počítají s růstem svých tržeb o 2,1 % v roce letošním a o dalších 1,7 % v roce následujícím.

Stavební firmy mají v průměru nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu. Ve srovnaní se stejným obdobím minulého roku se pro 36 % dotázaných jedna o delší období a pro 45 % o období stejně dlouhé. Pro 19 % dotázaných firem se jedná o dobu v meziročním srovnaní kratší.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2022 je zveřejněna na www.ceec.eu.

Redakčně upravená tisková zpráva CEEC Research

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme