Kvóty USA na mexická rajčata budou stát 350 milionů dolarů ročně

Ministerstvo hospodářství vyjádřilo své „zklamání a znepokojení“ z rozhodnutí Ministerstva obchodu USA o zrušení Dohody o pozastavení antidumpingového vyšetřování mexických exportů rajčat.
Od 7. května 2019 čelí vývozci mexických rajčat prozatímnímu vyrovnávacímu clu ve výši 17,5 %, které funguje jako záruka, že budou moci do Spojených států stále vyvážet. To přinese pro vývozce mexických rajčat roční náklady přesahující 350 milionů dolarů. Očekává se, že mnoho malých a středních vývozců nebude schopno se vyrovnat s tímto těžkým finančním břemenem.
Dohoda o pozastavení, která byla v platnosti od roku 1996, úspěšně regulovala mexický vývoz rajčat na americký trh po dobu 23 let, přičemž mexickým výrobcům umožnila využít komparativní výhody Mexika pro produkci rajčat.
I když ukončení platnosti dohody nabývá účinnosti od dnešního dne, je třeba poznamenat, že strany prokázaly ochotu pokračovat v jednáních.


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 07.05.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme