Kvůli napadení kukuřice plísní hrozí v Srbsku propad produkce plodiny

V Srbsku hrozí propad produkce kukuřice z důvodu sucha a vysokých teplot. Tyto faktory, které snížily vstupní bariéry pro infekci, umožnily také napadení kukuřice plísní Aspergillus.

Plísně rodu Aspergillus produkují aflatoxin, který je vysoce toxický a patří mezi nejsilnější známé karcinogeny, mohou kolonizovat a kontaminovat také další obilniny. Ty se při následném zpracování do krmných směsí pro dobytek dostávají například do mléka.

I proto srbské společnosti vyrábějící potraviny, jako jsou zmrzliny, čokolády, sušenky a podobně, kde se jako jedna ze surovin používá sušené mléko, dovážejí raději zcela bezpečné sušené mléko ze zemí EU.

Mezi úspěšné vývozce patří také Česká republika, která v roce 2020 vyvezla do Srbska 1 250 tun kvalitního sušeného mléka a smetany za necelých 85 milionů Kč. Za prvních šest měsíců tohoto roku se pak do Srbska z České republiky vyvezlo 827 tun sušeného mléka a smetany za 51 milionů Kč.

Autor: Vladimír Váňa. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí

Doporučujeme