Kvůli problémům se železniční dopravou v USA hrozí zastavení mlýnských provozů

Železnice je důležitou součástí dodavatelského řetězce a obvykle představuje nákladově efektivní a spolehlivý způsob dopravy zemědělského zboží na místo určení.

Problémy v dodavatelském řetězci vedly k nárůstu počtu nevyřízených objednávek železničních dodavatelů a nákladů na železniční dopravu.

Ilustrační fotografie

Mnoho problémů, o kterých jsme slyšeli v nákladní a námořní dopravě, přispívá také k narušení železniční dopravy. Je zde výrazný nedostatek pracovních sil pro železniční posádky. Během pandemie covidu-19 železnice v tomto období silné nejistoty prodaly mnoho železničních vozů a dalších aktiv.

Nyní se tedy potýkají s nedostatkem zásob železničních vozů a v širším měřítku pak vidíte výluky v čínských přístavech v reakci na jejich problémy s covidem-19, které vážou obrovskou část kontejnerů, jež by mohly být použity intermodálně v amerických železničních sítích.

Jak se na českém sklářství podepsala pandemie?

Nevyřízené a zpožděné objednávky znamenají narušení dodávek zemědělských produktů. Například mlýnské provozy závislé na dodávkách obilí jsou nuceny zastavit svou činnost, což ohrožuje tok krmiva do živočišných provozů.

Autor: Petr Ježek, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme