Kvůli suchu je v ohrožení obchod s pšenicí, varuje nová studie českých vědců

V nové mezinárodní studii vedené odborníky z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Mendelovy univerzity v Brně vědci zjistili, že pokud nebudou přijata opatření ke zmírnění změny klimatu, až 60 procent současných oblastí pěstování pšenice na celém světě by mohlo do konce století čelit epizodám sucha, které zasáhnou několik produkčních regionů současně.

Pšenice je z hlediska sklizené plochy nejčastěji ve světě pěstovanou plodinou. Je také klíčovou plodinu zajišťující vyrovnávání výkyvů v produkci potravin mezi regiony světa. Klíčovými producenty a současně vývozci jsou aktuálně země EU, Rusko, Kanada a USA. Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) odhaduje do poloviny století 43 procent nárůst celosvětové roční poptávky po obilovinách, včetně pšenice, a to především v rozvojových zemích. Pokud udržitelná zemědělská intenzifikace v těchto regionech nebude úspěšná, bude narůstat potřeba pšenice právě pro tyto země.

Sucho už v nedávné minulosti zvedlo cenu pšenice až o dvě třetiny, připomínají vědci.Tři roky sucha

Bioklimatolog Mendelovy univerzity v Brně Miroslav Trnka, hlavní autor studie aktuálně zveřejněné v časopise Science Advances, říká: „Pokud suchu čelí v daném čase pouze jedna země nebo produkční region, býval negativní dopad obvykle kompenzován produkcí z jiných regionů. Pokud však bude postiženo více regionů současně, a naše studie jasně říká, že to reálně hrozí, velmi pravděpodobně dojde k negativnímu ovlivnění globální produkce. Nedávné zkušenosti ukazují, že pokud k takové epizodě dojde a jsou zvolena nevhodná opatření omezujících obchod (například plošné zákazy vývozu) může se takové sucho podstatně podepsat i na cenách potravin a vést k volatilitě trhu a v některých zvláště citlivých regionech výrazně zhoršit potravinovou situaci,“ uvedl Trnka. V období 2006 až 2016 bylo podle studie téměř současně zasažena až třetina produkční plochy 10 hlavních vývozců pšenice v rozmezí tří po sobě jdoucích let. To vedlo v letech 2011 až 2013 k nárůstu cen až o dvě třetiny ve srovnání s hladinou před rokem 2005.

Deset pšeničných regionů 

Studie poměrně zřetelně ukázala, že výměra produkčních ploch pšenice zasažených v daném roce výrazným suchem úzce souvisí s její světovou cenou. A to tím těsněji čím více jsou zasažený produkční oblasti v deseti regionech, které ovládají světový export pšenice.

Studie také uvádí, že za současného klimatu může být epizodou sucha schopnou dramaticky snížit produkci pšenice ovlivněno až 15 procent současných produkčních regionů během tří po sobě jdoucích let. I když se podaří naplnit cíle Pařížské dohody a globální oteplování nepřekročí 2 °C nad úrovní před industrializací, je pravděpodobné že sucho stejných parametrů bude postihovat třetinu všech současných oblastí, kde se pšenice pěstuje.

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme