Kyberbezpečnostní mise do Kanady otevřela diskuzi o technologických výzvách i spolupráci

Generální konzulát v Torontu a agentura CzechInvest upořádali v polovině dubna misi zaměřenou na kyberbezpečnost a pokročilé technologie, v rámci které proběhlo odborné fórum s místními partnery.

Že se Česká republika v kyberbezpečnosti řadí mezi světovou špičku, potvrdila kanadským partnerům akce Czech Cybersecurity Forum, kterou uspořádali 17. dubna v Torontu český Generální konzulát a agentura CzechInvest ve spolupráci s ontarijským Ministerstvem pro hospodářský rozvoj.

Ilustrační fotografie

Fórum mělo za cíl nejen představit příležitosti ke spolupráci, ale otevřít také diskusi o aktuálních tématech, která hýbou kyberbezpečnostním prostředím z technologického i geopolitického hlediska. Několikadenní mise do Ontaria se za Česko zúčastnili experti z Národního úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity (které společně založily český CyberSecurity Hub) a firem Aducid, Peig, Prozeta, Principal Technologies, spolu s nepřímou prezentací společnosti CNS a organizace Czechitas. I s ohledem na provázanost severoamerického trhu proběhl projekt v koordinaci s Velvyslanectvím ČR ve Washingtonu D. C. a delegace z Kanady pokračovala na misi do USA.

Hlavním tématem torontského Fóra byl především vývoj v nových technologiích, přičemž zástupci VUT Brno a Masarykovy univerzity diskutovali o dopadech umělé inteligence, deepfakes a rizik IoT systémů. Nastolilo také debatu o tom, zda se již blíží doba postkvantové kryptografie, když hlavním rizikem bezpečnosti zůstávají často hesla a lidský faktor. Nedávno byl kvůli lidské chybě například napadnut velký kanadský řetězec knihkupectví Indigo.

ExportMag.cz: Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Na fakt, že se nedaří za poslední desítky let změnit zásadně chování jedinců ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti, reaguje i společnost Peig s komplexním řešením pro bezheslový přístup. Akce také potvrdila, že o spolupráci v kyberbezpečnostních otázkách stoupá zájem na pozadí geopolitického vývoje konfliktu na Ukrajině a rostoucích hrozbách. V polovině dubna napadly proruské skupiny útokem DDoS webové stránky kanadského premiéra, Senátu a dalších částí státní správy, přičemž toto je typ útoků, proti nimž například chrání řešení od české společnosti Prozeta.

Spolupráci mezi spojenci v tomto kontextu vyzdvihla zástupkyně NÚKIB, kyber atašé ve Washigtonu D.C. Panelové diskuse a networking přilákaly zástupce místní veřejné správy, organizací, soukromých společností a univerzit a vznikl tak základ pro řadu možných česko-kanadských projektů.

Celkově je příležitost ke spolupráci v kyberbezpečnosti a uplatnění českých řešení i proto, že se celková četnost kybernetických neustále zvyšuje a v Kanadě téměř 60 % CEOs označilo jako největší výzvu svých firem právě hrozby tohoto typu. Důkazem tohoto tvrzení může být zpráva od firmy Cyber Edge, která došla k závěru, že v roce 2021 se s nějakým druhem kybernetického útoku potýkalo 85 % kanadských podniků.

Nejčastěji se jedná o phishingové, malwarové a DOS útoky. Tyto údery mohou mít naprosto nezvratný, negativní vliv na budoucí fungování napadených firem. Na základě dat kanadské vlády dochází k zániku 60 % všech malých společností do 6 měsíců od útoku, a dokonce 84 % Kanaďanů by si rozmyslelo spolupráci s institucí, které data příčinou útoku unikla.

Ilustrační fotografie

Kanadská vláda v posledních letech zavedla několik strategií pro zvýšení kybernetické bezpečnosti v zemi. V roce 2018 federální vláda spustila tzv. Národní plán kybernetické bezpečnosti pro roky 2019-2024. Hlavním záměrem této taktiky je zvýšit kybernetickou odolnost Kanady, posílit digitální ekosystém a zvýšit národní bezpečnost. Na tuto strategii navázal ve stejném roce Zákon o ochraně osobních informací a elektronických dokumentů (PIPEDA), který upravuje způsob, jakým podniky soukromého sektoru shromažďují, používají a zveřejňují osobní údaje v rámci komerčního podnikání.

Kanada postupně vybudovala rozsáhlé zázemí pro velké množství organizací věnující se kybernetické bezpečnosti. V tomto roce se očekává, že počet zaměstnanců, kteří se profesionálně touto problematikou zabývají, překročí hranici 100 tisíc. Nejvýznamnější ekosystém kybernetické bezpečnosti se nachází v provincii Ontario, zejména její jižní část v oblasti velkých měst (GTA, Waterloo, Ottawa). K roku 2023 působí v Ontariu 331 kyberbezpečnostních organizací a řadí se tak ke světové špičce.

Příležitosti pro české firmy

Poskytovatelé kyberbezpečnostních řešení se nejčastěji soustředí na služby pro subjekty vládní, zdravotní, finanční, vzdělávací a sektor kritické infrastruktury. České společnosti se mohou při vstupu na trh zapojit do vybraných inkubátorů se zaměřením i na kyberbezpečnost. Lze zmínit například inkubátory VentureLab, BHive, Velocity, Impact Center a další. Delegace navštívila MaRS Discovery District, největší městský inovační hub na světě, který poskytuje užitečné best practices z podpory podnikání a technologického transferu přenositelné i do Česka.

Ontario také disponuje širokou škálou univerzit, zabývajících se studiem a výzkumem kybernetické bezpečnosti. Vybrat si lze z 49 studijních programů a 720 kurzů napříč univerzitami. Mezi nejvýznamnější ontarijské ústavy se řadí University of Waterloo, University of Guelph, University of York, University of Toronto a Toronto Metropolitan University.

S prvními třemi vysokými školami proběhla jednání české delegace v rámci doprovodného programu mise, přičemž přinesla příležitosti pro spolupráci na výzkumných projektech i mobilitu studentů a zaměstnanců. Tento aspekt je relevantní i proto, že napříč jednáními byla zdůrazňována role specializované pracovní síly a budování talentu jako klíčového faktoru pro posilování kyberbezpečnosti.

Ilustrační fotografie

Konkrétně lze v rámci jednotlivých jednání vyzdvihnout příležitost ke spolupráci s University of Guelph, která zajišťuje jediný specializovaný magisterský program kyberbezpečnosti v Kanadě a připravuje kyberbezpečnostní akcelerátor. Toronto Metropolitan University se zase podílí na projektu inkubátoru Rogers Cybersecure Catalyst, jehož akademický ředitel zasedl v panelu českého fóra.

V neposlední řadě lze v rámci spolupráce s kanadskými univerzitami  zdůraznit příležitosti ke spolupráci v kvantových technologiích, což potvrdilo i jednání s ředitelem Institute of Quantum Computing, University of Waterloo. V rámci Národní kvantové strategie Kanady jsou navíc alokovány prostředky i na výzkum v této oblasti i mezinárodní spolupráci skrze granty Alliance International Catalyst a mobilitní programy administrované organizací Mitacs.

Celkově potvrdila mise velké příležitosti pro uplatnění českých řešení v Kanadě i oboustrannou spolupráci a lze proto očekávat navazující projekty, které na letošní úspěšné akci budou stavět.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Torontu (Kanada). Autoři: Eva Libs Bartoňová, ekonomická diplomatka, Jiří Bláha, stážista.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme