Kybernetická bezpečnost v Rakousku

Jak čelit kybernetické kriminalitě? Výměna informací mezi aktéry je nezbytná.

Kybernetická bezpečnost hraje čím dál tím větší roli v každodenní agendě vlád, vojenských sil a také se dotýká jednotlivců. 

Ve dnech 24. a 25. září se ve Vídni uskutečnil již 7. ročník Konference o kybernetické bezpečnosti, na kterou dorazili odborníci z celého světa. Nechyběl rakouský brigádní generál Peter Deckenbacher, který je zástupce kybernetického koordinátora na ministerstvu obrany Rakouska, Gene Yoo z firmy Resecurity, šéf německé jednotky proti kybernetickému zločinu Heiko Löhr, šéf kybernetické bezpečnosti z Turecka Mustafa Afyonluoglu. Dalšími řečníky byli Velemir Radicevic z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Ondřej Rojčík z NÚKIBu, Heidi Kivakas z finského centra kybernetické bezpečnosti a další.

Například brigádní generál Peter Deckenbacher mluvil o boji s kybernetickým zločinem v Rakousku na vládní úrovni. Ministerstvo obrany chrání kybernetický prostor a ministerstvo vnitra se zabývá kybernetickou bezpečností. V této oblasti je klíčová Rakouská bezpečnostní strategie, ve které jsou kybernetické útoky vyhodnoceny jako jedna ze čtyř největších hrozeb. V Rakousku také velmi dobře funguje spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi. Vláda deleguje část pravomocí na výbor Řízení kybernetické bezpečnosti a ten dále spolupracuje s dalšími centry a komisemi. Svůj projev zakončil tím, že pro další rozvoj kybernetické bezpečnosti jsou důležité investice a také speciální trénink.

Dalším řečníkem byl Američan Gene Yoo z Resecurity. Tato firma se zabývá obranou v kyberprostoru za účelem prevence úniků citlivých informací, monitorování digitálního rizika, získávání dat. Další doménou je mimo jiné ofenzíva, do které spadá kyberšpionáž, tradecraft acquisition a zpravodajství o zero-day útocích. Poslední doménou je zpravodajství ve smyslu získávání informací a dat o dark webu, teroristických skupinách, finančních zločinech a dalších. 

Další řečnici, ať už turecký šéf národní kybernetické bezpečnosti, nebo Ondřej Rojčík z českého NÚKIBu, mají s ohledem na jejich národně-právní podmínky odlišné představy o způsobu ochrany. Je proto nezbytně nutné, aby systémy na detekci kybernetických hrozeb byly neustále vylepšovány a připraveny chránit citlivá data. Každý stát se s těmito útoky vypořádává trochu jinak a v zájmu zlepšení kybernetické bezpečnosti se koná po celém světě tento typ konferencí, aby probíhala výměna informací napříč státními, ale také nestátními aktéry. 

Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.

• Teritorium: Rakousko
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme