Kybernetická bezpečnost v Rakousku

Jak čelit kybernetické kriminalitě? Výměna informací mezi aktéry je nezbytná.

Kybernetická bezpečnost hraje čím dál tím větší roli v každodenní agendě vlád, vojenských sil a také se dotýká jednotlivců. 

Ve dnech 24. a 25. září se ve Vídni uskutečnil již 7. ročník Konference o kybernetické bezpečnosti, na kterou dorazili odborníci z celého světa. Nechyběl rakouský brigádní generál Peter Deckenbacher, který je zástupce kybernetického koordinátora na ministerstvu obrany Rakouska, Gene Yoo z firmy Resecurity, šéf německé jednotky proti kybernetickému zločinu Heiko Löhr, šéf kybernetické bezpečnosti z Turecka Mustafa Afyonluoglu. Dalšími řečníky byli Velemir Radicevic z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Ondřej Rojčík z NÚKIBu, Heidi Kivakas z finského centra kybernetické bezpečnosti a další.

Například brigádní generál Peter Deckenbacher mluvil o boji s kybernetickým zločinem v Rakousku na vládní úrovni. Ministerstvo obrany chrání kybernetický prostor a ministerstvo vnitra se zabývá kybernetickou bezpečností. V této oblasti je klíčová Rakouská bezpečnostní strategie, ve které jsou kybernetické útoky vyhodnoceny jako jedna ze čtyř největších hrozeb. V Rakousku také velmi dobře funguje spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi. Vláda deleguje část pravomocí na výbor Řízení kybernetické bezpečnosti a ten dále spolupracuje s dalšími centry a komisemi. Svůj projev zakončil tím, že pro další rozvoj kybernetické bezpečnosti jsou důležité investice a také speciální trénink.

Dalším řečníkem byl Američan Gene Yoo z Resecurity. Tato firma se zabývá obranou v kyberprostoru za účelem prevence úniků citlivých informací, monitorování digitálního rizika, získávání dat. Další doménou je mimo jiné ofenzíva, do které spadá kyberšpionáž, tradecraft acquisition a zpravodajství o zero-day útocích. Poslední doménou je zpravodajství ve smyslu získávání informací a dat o dark webu, teroristických skupinách, finančních zločinech a dalších. 

Další řečnici, ať už turecký šéf národní kybernetické bezpečnosti, nebo Ondřej Rojčík z českého NÚKIBu, mají s ohledem na jejich národně-právní podmínky odlišné představy o způsobu ochrany. Je proto nezbytně nutné, aby systémy na detekci kybernetických hrozeb byly neustále vylepšovány a připraveny chránit citlivá data. Každý stát se s těmito útoky vypořádává trochu jinak a v zájmu zlepšení kybernetické bezpečnosti se koná po celém světě tento typ konferencí, aby probíhala výměna informací napříč státními, ale také nestátními aktéry. 

Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.

Pravidelné novinky e-mailem