Kybernetických útoků neustále přibývá, ukazuje zpráva ENISA

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) vydala výroční zprávu shrnující hlavní kybernetické hrozby, které byly zjištěny v loňském a letošním roce.

Podle zprávy se počet útoků neustále zvyšuje, navíc jsou čím dál promyšlenější, cílenější a často nezjištěné. Hlavním důvodem útoků jsou finanční zisky, přičemž se zvyšuje i počet phisingových útoků, spamů a cílených útoků na platformy sociálních médií.

Komise se snaží před kybernetickými hrozbami varovat a zvýšit ochranu v této oblasti. Do konce roku plánuje zveřejnit strategii pro kybernetickou bezpečnost, dále investovat do výzkumu a budování kapacit a zvyšovat povědomí veřejnosti o nebezpečích spojenými s kybernetickými útoky. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Software a ICT služby

Doporučujeme