Kypr investuje do elektromobility, poptává nabíječky i elektrobusy

Kypr se chce postupně zbavit motorových vozidel znečišťujících životní prostředí a přejít na elektrickou variantu osobní dopravy.

Příležitosti tak jsou zejména pro české výrobce elektrobusů a firmy zabývající se výrobou či instalací dobíjecích stanic pro elektromobily.

Ilustrační fotografie

Kyperské ministerstvo dopravy pracuje na programech na podporu elektrifikace, které by měly být vyhlášeny do konce roku a realizovány v letech 2023–2025. Pro tento účel jsou ve státním rozpočtu pro příští rok vyčleněny prostředky ve výši 13 mil. eur. Programy jsou financovány ze zdrojů EU, konkrétně z Plánu obnovy a odolnosti EU, z něhož chce Kyperská republika do roku 2026 získat 1,2 miliardy eur.

Cílem vlády je, aby do roku 2030 bylo 25 % nově registrovaných vozidel elektrických a do roku 2035 by se tento podíl měl zvýšit na 100 %. Na vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu bylo pro rok 2023 vyčleněno 3 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti. Z toho na instalaci dobíjecí stanic v domácnostech, veřejně přístupných místech, podnicích a místních úřadech bylo alokováno 1,2 mil. eur.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Tento projekt by měl být zahájen na přelomu roku a pokryje až 50 % nákladů na instalaci. Budou instalovány rychlonabíjecí stanice pro elektromobily ve veřejných budovách, jako jsou nemocnice a parkoviště městských úřadů, celkové náklady jsou 300 tis. eur. Podle nedávného vyjádření ministra dopravy Yiannise Karousose by do konce roku 2025 mělo být v provozu 1000 dobíjecích stanic. Dojde k postupné obměně vozového parku státní správy za elektromobily, a to v rámci přechodu státního sektoru na elektrifikaci s celkovou dotací z programu ve výši 1,5 mil. eur.

Program na elektrobusy

Ve státním rozpočtu na rok 2023 se rovněž počítá s převodem prostředků na projekt financovaný z Fondu soudržnosti EU na období 2021–2027, který se týká modernizace veřejné dopravy. Zahrnuje zejména nákup 28 malých elektrobusů, které budou využívány v historických a obchodních centrech měst, jež jsou v plánech udržitelné městské mobility označeny jako nízkoemisní zóny, a 40 velkých nízkopodlažních elektrobusů, které budou využívány v autobusových pruzích a propagovány v rámci realizace opatření plánů udržitelné městské mobility.

Pro roky 2022 až 2025 je určeno celkem 30 mil. eur na pokrytí finančních pobídek k nákupu elektromobilů včetně hybridních vozidel, se současným dobrovolným sešrotováním starých vozidel nebo nákupem elektrokola. Osoby, které si pořídí elektrické nebo hybridní vozidlo, mají v rámci jiného programu ministerstva obchodu nárok na dodatečnou dotaci na instalaci fotovoltaických systémů ve svých domech, aby mohly svá vozidla nabíjet solární energií.

Ilustrační fotografie

Šrotovné i bonus na jízdenky

Na stejné období čtyř let bude poskytnuta dotace ve výši 17,3 mil. eur na pokrytí plateb za sešrotování emisně nevyhovujících vozidel a pobídek pro alternativní způsoby dopravy s nízkými emisemi. Program se týká poskytování finančních pobídek na vyřazení starých vozidel a jejich nahrazení nízkouhlíkovými vozidly s limitem emisí CO2 50 g/km, nákupem elektrokola či přispěním na autobusové jízdenky.

Příležitost pro české firmy jsou zejména v možnostech dodání prostředků hromadné dopravy na elektrický pohon, a také v dodávkách a instalaci stanic pro dobíjení elektrických dopravních prostředků. Dlouhodobost projektů navíc umožňuje lepší plánování případných investic.

Tým velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven být maximálně nápomocen všem firmám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypr.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nikósii (Kypr). Autor: David Hrdoušek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Kypr | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Energetika

Doporučujeme