Kypr zvažuje výstavbu nových tratí, silnic i tramvajové linky v Nikósii

Kyperská vláda zvažuje výstavbu meziměstského vlakového spojení i výstavbu nových silnic. V Nikósii by mohly vzniknout tramvajové linky.

Při příležitosti návštěvy eurokomisařky pro dopravu Adiny Valeany v Nikósii byl oprášen plán výstavby železničního spojení mezi největšími kyperskými městy a mezinárodním letištěm v Larnace. Kyperský ministr dopravy prohlásil, že studie pro výstavbu železnice již existují a určité přípravné práce již byly zahájeny. Sdělil, že s komisařkou Valeanou diskutoval i možné kofinancování z evropských fondů.

Ilustrační fotografie

Železniční spojení by mimo výrazně přispělo ke zmírnění dopravních špiček ve městech. Studie potvrdily, že železnice by mohly kopírovat současnou dálniční síť. Při financování projektu, jehož náklady jsou odhadovány na 1,2 miliardy eur, by Kypr rád využil i programu EU Shift2Rail, se státním financováním ve výši cca 50 %.

Ač v současnosti na Kypru provozuschopná železnice není, zkušenost s ní ostrov již má.  Od roku 1905 do roku 1951 provozovala státní společnost Cyprus Government Railway celkem čtyři železniční úzkorozchodné tratě, z nichž ta páteřní vedla z města Famagusta na východě ostrova do Nikósie. Jednalo se jak o osobní, tak i nákladní přepravu. Provozováno bylo 39 zastávek.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Závislost na autech

Kypr se snaží kompletně přebudovat veřejnou, zejména městskou dopravu. Kypřané dnes využívají k přepravě ve městech z více než 90 % soukromé automobily, což je jedno z nejvyšších čísel na světě (tramvaje nebo metro na Kypru vůbec neexistují).

Zastupitelé měst Nikósie a Limassol společně s ministerstvem dopravy dlouhodobě plánují zavedení tramvajové dopravy. Jako první fáze vznikají vyhrazené silniční pruhy pro autobusy v místech, která to prostorově dovolují. Již v roce 2018 byli osloveni představitelé iniciativy JASPERS poskytující technickou asistenci (zastřešeni Evropskou investiční bankou a Evropskou komisí), aby vypracovala studii proveditelnosti.

V Kyperské republice (jižní část ostrova) je poměrně významně investováno do výstavby nové silniční infrastruktury. Na výstavbu silnic ve městech Nikósie a Limassol jsou určeny finanční prostředky ve výši 100 milionů eur, které jsou součástí státního rozpočtu pro rok 2023 předloženého parlamentu ke schválení. Jejich cílem je zmírnit dopravní problémy, které tato dvě města sužují. Jedná se o projekty, které prosazují odbory územního plánování ve spolupráci s odbory veřejných prací obou měst.

Ilustrační fotografie

Projekty na výstavbu a úpravu silnic by měly začít v roce 2023. Jen v Nikósii a jejím okolí je naplánováno šest rozsáhlých projektů. Jedním z nich je i výstavba dálničního obchvatu Nikósie, který byl zahájen v roce 2022 a měl by být ukončen do konce roku 2023. V Limassolu a jeho okolí je naplánováno dalších šest projektů, jež budou zahájeny během roku 2023. Nejdůležitějším z nich je modernizace silnice vedoucí podél pobřeží ve městě Limassol.

V roce 2023 bude zahájena také výstavba dálnice Anageia – Akrokipia , která má trvat tři roky a jejíž celková hodnota dosahuje 61 milionů eur. Dalším projektem bude výstavba dálnice Astromeritis – Evrichou, která bude ukončena v roce 2026 a její celková hodnota bude 75 milionů eur.

Šance pro české firmy

Z výše uvedeného je patrné, že rozvoj dopravní infrastruktury na Kypru skýtá pro české firmy mnoho příležitostí, a to nejen ve výstavbě samotných drážních či silničních těles, ale také například v instalaci informačních a zabezpečovacích systémů a dodávkách drážních vozidel.

Tým velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven být maximálně nápomocen všem firmám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypr.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nikósii (Kypr). Autor: David Hrdoušek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Kypr | Zahraničí

Doporučujeme