Kyzylordinská oblast na jihu Kazachstánu nabízí spolupráci na perspektivních projektech

Ve dnech 3. a 4. prosince 2018 se ve městě Kyzylorda na jihu Kazachstánu uskutečnilo investiční fórum Baikonyr Invest zaměřené na prezentaci potenciálu a investičních projektů Kyzylordinské oblasti.Kyzylordinská oblast se vyznačuje bohatými nerostnými a minerálními zdroji a svojí výhodnou geografickou polohou na hranici s Uzbekistánem. Široké rovinné stepi a dostatek slunečných dnů poskytují oblasti velkou výhodu pro rozvoj zemědělství a chovu dobytka. Vytváří též potenciál pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE), především solární a větrné.

Malé Aralské moře (severní část), které v posledních letech zaznamenává pokrok v renovaci původních vodních hranic, představuje možnost pro rozvoj chovu ryb a využití malých vodních elektráren. Nedílnou součástí oblasti je též kosmodrom Bajkonur a k němu přiléhající infrastruktura náležející pod ruskou správu do roku 2050.

Investiční fórum Baikonyr Invest bylo organizováno akimátem Kyzylordinské oblasti. Za 5 let jeho organizace bylo dle oficiálních zdrojů podepsána více než stovka memorand o spolupráci a do oblasti přiteklo přes 110 mld. KZT (cca 275 mil. EUR) investic na výstavbu nových projektů jako např. sklářský, cementový či feroslitinový závod. Tématem letošního investičního fóra byla diskuze o zavedení nových technologií a „zelených clusterů“, využití přírodního potenciálu oblasti v OZE, zemědělství, řízení vodních zdrojů a využití odpadů.

V průběhu fóra zazněly informace o investičním prostředí a plánech regionu. Růst investic do Kyzylordinské oblasti činil v roce 2018 10,3 % a zpracovatelský průmysl regionu vzrost skoro dvojnásobně. V dalších letech se plánuje realizace 75 public-private partnership (PPP) projektů v oblastech zdravotnictví, dopravy, zemědělství, vzdělání či digitalizace v celkové hodnotě více než 37 mld. KZT.

Z prezentovaných investičních projektů by pro české firmy mohly být zajímavé následující plány oblasti: projekt na zpracování pevných odpadů domácností (investiční hodnota 18,5 mil. USD), stavba nového terminálu letiště ve městě Kyzylorda (24,4 mil. USD), PPP projekty v oblasti stavby technické školy vč. ubytovacího zařízení (9 mil. USD) či osvícení městských ulic (5 mil. USD), stavba integrované drůbeží farmy (45 mil. USD), stavba drůbeží farmy s produkcí 110 mil. vajec ročně (26,4 mil. USD), stavba masokombinátu(2,5 mil. USD) a projekt výroby organických hnojiv (200 tis. USD).

V případě zájmu českých firem o některý z projektů je možné se obrátit na obchodně ekonomický úsek ZÚ Astana s žádostí o sdělení podrobnějších informací včetně kontaktních údajů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Astaně (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

Doporučujeme