Laboratoř budoucnosti a globálně úspěšní podnikatelé. Jihomoravský kraj a město Brno mají novou inovační strategii

Pátou generaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK 2021-2027) schválili jihomoravští zastupitelé. Navázali tak na své kolegy z brněnského zastupitelstva, kteří strategii odsouhlasili začátkem září. Během uplynulého roku se na její přípravě podílelo více než 300 klíčových osobností byznysu, vědy nebo třeba veřejné správy.

Tvůrci nové strategie se shodli na tom, že s přispěním RIS chtějí utvářet „otevřenou a sebevědomou společnost podporující inovativní prostředí,​ ve kterém je radost podnikat, pracovat a žít.​“ Inovace by tak měly pozitivním způsobem kultivovat celou společnost. V praxi to bude znamenat větší důraz na vzdělání a osobní rozvoj jednotlivců, lepší zázemí pro rozvoj lidí a globálně úspěšných firem i využití potenciálu aktivních a tvůrčích lidí.

„Ve středu samotné strategie stojí úspěšní podnikatelé, jejichž firmy působí globálně, ale svůj domov mají v jihomoravském regionu. Oproti předcházejícím letům strategie vedle technických dovedností více pozornosti upírá na osobnostní rozvoj mladých lidí,“ popisuje jednu ze změn David Marek z JICu, který přípravu strategie vedl.

Upozorňuje i na další novinku: „Kraj i město by se měly stát laboratoří budoucnosti. Znamená to, že také veřejná správa by měla ve spolupráci s místními inovátory prošlapávat nové cesty a poskytovat velký prostor pro pilotní zavádění nových řešení.“ Region by tedy neměl být pouze místem, kde se nová řešení vyvíjí, ale také prostorem pro jejich testování a ověřování.

Workshopy s desítkami osobností z regionu i odjinud z Česka ukázaly, že by se Jihomoravský kraj měl zaměřit především na tři globální výzvy, kterým společnost v aktuální době čelí. „Konkrétně to jsou příležitosti, které se otevírají v souvislosti s klimatickou změnou a udržitelností, v oblasti digitálních technologií a také vzhledem k demografickému vývoji a s ním spojeným zdravým stárnutím,“ upřesňuje David Marek.

Nová Regionální inovační strategie navazuje na předchozí čtyři generace, které ve směřování kraje hrály významnou úlohu. „Troufám si říci, že právě RIS je ten důvod, proč patří Jihomoravský kraj v oblasti inovací do evropské špičky, VIDA Science Centrum, CEITEC, JIC, JCMM – to vše máme i díky Regionální inovační strategii,“ upozorňuje náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula.

Jeho slova potvrzuje i náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný: „To, čím jsme minimálně v národním kontextu unikátní, je dlouhodobá schopnost hlavních aktérů nacházet konsenzus nad prioritami rozvoje inovací a také si rozdělit témata, kterým se věnují. Pro Brno je to např. podpora kreativců prostřednictvím programu Kreativní vouchery, podpora doktorských studentů či rané fáze inovativních projektů malých a středních podniků prostřednictvím projektu Prototypuj a ověřuj.“

Redakčně upravená tisková zpráva

Doporučujeme