Latinskoamerická energetika zažívá boom

Země Latinské Ameriky se pustily do rozvoje rozličných oborů obnovitelné energie. Pomáhají jim i příznivé přírodní podmínky v regionu. Exportéři by měli tuto šanci využít.Díky rozmachu nových technologií i příznivým přírodním podmínkám se v Latinské Americe otvírají dveře do mnoha oborů obnovitelné energie, která se v tomto regionu stává klíčovým trendem. Velmi atraktivní zemí je v tomto směru například Kolumbie. Tam je export dlouhodobě stabilní a na českém vývozu mají významný podíl právě dodávky do energetického sektoru.

Hlavními dodavateli elektřiny jsou zde vodní elektrárny, jejichž podíl na výrobě se v průběhu roku pohybuje mezi 50 a 80 procenty v závislosti na počasí. „Tento výkyv mají na starosti fenomény El Niňo a La Niňa, což jsou meteorologické jevy, které způsobují oteplení či naopak výrazné ochlazení studeného Peruánského proudu. Dochází tak ke střídání období intenzivních srážek a sucha,“ vysvětluje Barbora Kaprálová ze zahraniční kanceláře CzechTradu v Bogotě.

Dlouhodobá energetická strategie Kolumbie proto počítá s výstavbou alternativních energetických zdrojů. Jde mimo jiné o solární a větrné elektrárny, i když stranou nezůstává ani rozvoj klasických zdrojů na fosilní paliva. Pro české exportéry mohou být bezesporu zajímavé subdodávky pro výstavbu tepelných, fotovoltaických i malých vodních elektráren.

Chile tlačí na energii z obnovitelných zdrojů, Peru řeší elektrizaci venkova

Alternativní energetické zdroje staví také v Chile. „Chile bylo definováno jako země s nejvyšší sluneční radiací na světě, proto zde v posledních čtyřech letech došlo k masivnímu rozvoji fotovoltaiky. Stejně tak rozsáhlé větrné pobřeží země vytváří ideální podmínky pro rozkvět větrných elektráren,“ vysvětluje ředitel zahraniční kanceláře v Santiagu Josef Kunický.

Díky přírodním podmínkám a potřebě dovážet veškerá fosilní paliva je tak v zemi kladen důraz na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Protože však v Chile chybí energetické strojírenství a omezený je i petrochemický průmysl, nabízí země v oblasti energetiky zajímavé příležitosti zahraničním, a tedy i českým producentům.

Dlouhé pobřeží Chile vytváří ideální podmínky pro větrné elektrárny.

Ve vývozu České republiky do Peru připadá až 30 procent na technologické dodávky pro energetiku, strojírenství, petrochemii a příbuzné obory. Poptávka v oblasti energetiky se navíc díky rychlému ekonomickému růstu v posledních deseti letech dál zvyšuje.

Mezi nejvýznamnější zdroje zde patří vodní elektrárny, na které připadá 55 procent dodávek, dále pak plynové elektrárny, větrné a v menší míře i solární. Peru je navíc stejně jako většina zemí Latinské Ameriky ovlivňováno silnými výkyvy počasí. Tamní vláda se tak snaží zajistit dostatek elektrické energie po celý rok, a to hlavně přechodem na obnovitelné zdroje. Hlavní problém představuje distribuce energie ve venkovských oblastech, z nichž je dodávkou proudu zatím pokryto pouze 80 procent. Vláda proto plánuje do roku 2021 významně investovat do lokálních zdrojů energie a přenosové soustavy ve venkovských oblastech, aby se docílilo 100procentního pokrytí.

Rozvoj obnovitelných zdrojů v Peru nyní zastřešuje také program PODS (Perú por los objetivos de Desarrollo Sostenible), což je sedmý bod ze sedmnácti priorit, které chce vláda naplnit do konce roku 2030. Klíčovým nástrojem pro získání podpory projektu je účast v aukci. Vládní úřad Osinergmin tímto způsobem vybral již 71 energetických projektů s celkovou kapacitou 1,34 GW pro nové zdroje na zpracování biomasy, pro malé hydroelektrárny, solární panely a větrné turbíny.

Mexiko sází na fotovoltaiku

V Mexiku, které v rámci regionu patří mezi nejvýznamnější státy těžící ropu, v současné době sílí zájem o zelenou energii, tedy zejména o výrobu energie z biomasy, o větrnou, solární či vodní energetiku. Do roku 2030 by dle plánů mělo 49 procent vyprodukované energie pocházet z obnovitelných zdrojů. V současné době se výrazně otevřel trh pro projekty menších vodních elektráren, což znamená jasnou příležitost pro české firmy.

Dále pak Mexiko plánuje do roku 2020 vystavět celkem 65 nových fotovoltaických elektráren. Země se tak může v příštích pěti letech proměnit v sedmý největší trh s fotovoltaickou energií. Mexiko se na poli energetiky postupně otevírá soukromým subjektům. „Stále však platí, že dostat se do velkých projektů bývá obtížné. Příležitost pro české firmy spočívá zejména v pronikání do subdodavatelské struktury a v podílu například na rekonstrukci ropovodů, výstavbě elektráren či údržbě existujících systémů,“ dodává ředitel mexické zahraniční kanceláře Pavel Eichner.

Velké země hledají nové technologie

Další velkou ekonomikou Latinské Ameriky je Argentina. Situace na tamním trhu slibuje zajímavé příležitosti zejména v oblasti energetiky či strojírenství. Energetický sektor je současně jedním z nejdůležitějších témat v zemi. Vláda přišla pro období 2016−2025 s programem RenovAR, který se zaměřuje na posílení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jeho cílem je navýšit současné kapacity a nahradit fosilní paliva.

Zmiňovaný projekt představuje prostor pro české exportéry například v oblasti subdodávek pro realizaci investičních projektů nebo v dalších přidružených oborech.

Analytici považují investice do obnovitelných zdrojů v Argentině za jedny z nejslibnějších. Tato země je díky velké rozloze polopouští na severu jedním z největrnějších a nejslunnějších míst na světě.

V třetím kole aukcí na podporu obnovitelných zdrojů, které Argentina vypsala v létě 2017, bylo nejvíce nabídek podáno pro solární projekty, následované větrnými zdroji. V této aukci se soutěžilo o celkový výkon 1,2 GW, přičemž množství podaných projektů tuto kapacitu překročilo osminásobně.

Brazílie je sedmým největším spotřebitelem energie na světě a zároveň patří mezi země s nejrozvinutějším sektorem zelené energie. Z obnovitelných zdrojů pochází celkem 83 procent zde vyrobené elektřiny. Výrazný potenciál pro blízkou budoucnost má fotovoltaická energie, tamní vláda plánuje do roku 2024 výrazně zvýšit její produkci.

Brazilcům však chybí potřebné technologie či zkušenosti v této oblasti. „Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Brazílii proto zaznamenává velkou poptávku po nejrůznějších řešeních,“ říká Miroslav Manďák z pobočky CzechTradu v Sao Paulu.

Zájemci o export v oblasti energetiky se mohou o svých plánovaných podnikatelských aktivitách poradit jak u zahraničních kanceláří v teritoriích, která je zajímají, tak i v centrále agentury v Praze. „Kromě nejrůznějších seminářů a dalších akcí s klienty pravidelně konzultujeme jejich exportní záměry. Detailní znalost prostředí v teritoriích je klíčová pro úspěšný vstup na trh,“ říká vedoucí týmu konzultantů z oddělení energetiky, zdrojů a životního prostředí CzechTradu Jiří Jílek.

Latinskoamerické fórum obnovitelné energie 2019
10.–12. 4. 2019
CLER, Buenos Aires, Argentina

Latinskoamerické fórum obnovitelné energie bude mít mezinárodní přesah. Zaměří se zejména na podporu projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů v Argentině, Uruguayi, Chile a Brazílii. Akce může být zajímavá i pro české firmy.

Více informací o Peru na www.businessinfo.cz/peru.


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Emil Ulrych, ředitel regionálního centra Latinská Amerika, CzechTrade (emil.ulrych@czechtrade.cz).

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika | Služby

Doporučujeme