Lesníci MENDELU zahajují mezinárodní projekt v Mongolsku, pomohou zlepšit stav místních lesů

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně povedou mezinárodní univerzitní konsorcium v expertních aktivitách zaměřených na udržitelné hospodaření v mongolské krajině. Podpoří svými znalostmi místní lesnictví, které je v Mongolsku na nízké úrovni.

  • V oboru je nedostatek odborníků a situace s úbytkem a devastací lesních porostů je kritická.
  • Projekt STREAM, který podporuje Evropská komise a další partneři, začne v květnu a má rozpočet téměř 20 milionů Kč.

Mongolsko je rozsáhlou vnitrozemskou zemí ležící na náhorní plošině, ve které je většina území kvůli extrémním klimatickým podmínkám pokrytá stepí a pouští. I když se lesnatost pohybuje pouze okolo 8 %, rozloha mongolských lesů odpovídá ploše lesů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska dohromady.

„Voda je zde zásadní komoditou pro vše živé, všechna nicméně odtéká v tocích pryč ze země nebo se rychle ztrácí intenzivním výparem. Mongolské lesy mají zásadní a přímý vliv na dostupnost a kvalitu vody, zabraňují erozi, degradaci permafrostu a poskytují řadu dalších ekosystémových služeb. Lesní zóna na přechodu ze stepi trpí intenzivní pastvou, požáry a nelegální těžbou a je zde ohrožena samotná existence lesů,“ popisuje Antonín Kusbach z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Vědci z Lesnické a dřevařské fakulty se podílejí na výzkumu mongolských lesů od roku 2009. Místní učí principy udržitelného lesního hospodaření, významu lesa pro udržení permafrostu a vody v krajině a další odborné činnosti. V Mongolsku čeští vědci založili výzkumné plochy, na kterých studenti měří vlhkost půdy a sledují vliv pastvy na přirozené zmlazení, vitalitu lesa a dynamiku vegetace. Proběhly rovněž oboustranné výměnné mobility akademiků spojené s přednáškami a terénními ukázkami výzkumných aktivit, sběru dat a demonstrací hospodářských opatření.

„Česká republika prostřednictvím dobře zavedené Mendelovy univerzity již mnoho let spolupracuje s mongolskými institucemi na plánování lesního hospodářství a poskytuje vzdělání mongolským odborníkům na ekologii lesů a krajiny. Odborné znalosti, které poskytne konsorcium ve spolupráci s mongolskými institucemi, posílí výzkumnou a vzdělávací složku projektu STREAM,“ uvedl při podpisu projektu velvyslanec ČR v Mongolsku Jiří Brodský.

Zdroj: MENDELU

Vzhledem ke zkušenostem brněnských vědců a také díky podpoře českého velvyslanectví v Ulánbátaru MENDELU povede konsorcium 11 univerzit v projektu STREAM (Sustainable Resilient Ecosystem and Agriculture Management in Mongolia), který bude implementován ve spolupráci s Evropskou komisí (EK), Organizací pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO), rozvojovou organizací Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) a mongolským Ministerstvem životního prostředí a turistického ruchu.

Tento pilotní evropský lesnický projekt v Mongolsku si do roku 2024 klade za cíl přispět k implementaci inovativních a dlouhodobě udržitelných principů hospodaření v krajině s ohledem na výzvy spojené s problematikou potravinového systému a klimatickými změnami. STREAM je testem partnerské spolupráce pro budoucí ještě rozsáhlejší rozvojový projekt tohoto typu.

„Naše univerzita a celé konsorcium budou odpovědné za praktické případy hospodářských opatření, jako jsou obnova lesních porostů uplatněním ekologicky i společensko-ekonomicky vhodných hospodářských způsobů, zalesnění, výchovných a ochranných postupů na šesti vybraných pilotních územích v provinciích Selenge a Khentii. Mimo to budeme zaštiťovat zejména výzkumné a vzdělávací aktivity spojené s udržitelným lesnickým hospodařením,“ dodal Kusbach.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Antonín Kusbach Ph.D., e-mail: kusbach@mendelu.cz, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Informace poskytnuta Mendelovou univerzitou v Brně.

• Teritorium: Asie | Mongolsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme