Lesníci spustili nový portál, pomáhající v boji s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky spustily Lesnická práce s.r.o a PEFC Česká republika s odbornou garancí Lesní ochranné služby VÚLHM, v.v.i. nový informační portál určený především drobným vlastníkům lesů. Web NEKRMBROUKA.CZ přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa a je jedním z kroků, jak plošně zapojit maximum vlastníků do boje s kůrovcovou kalamitou.„V České republice je více než 300 tisíc drobných vlastníků, kteří obhospodařují téměř třetinu lesů. Často jim ale chybí informace, jak v kalamitní situaci co nejefektivněji postupovat nebo kde hledat pomoc. Právě dostupnost srozumitelných informací považujeme za nezbytnou součást úspěšných snah o omezení dopadů sucha a následné kůrovcové kalamity na celou společnost,“ říká Stanislav Slanina, výkonný ředitel PEFC ČR.

„Kalamitní situace se rozvinula na téměř celém území našeho státu. Je proto naprosto klíčové, aby s kůrovcem bojovali všichni, i ti nejmenší vlastníci lesů. V současnosti je kůrovec extrémně přemnožen a stromy jsou oslabeny suchem. Zanedbání péče i o malý kus lesa znamená ohrožení lesů v širokém okolí,“ říká spoluautor projektu Jan Příhoda.

Portál NEKRMBROUKA.CZ obsahuje stručné informace o rozvoji a dopadech kůrovcové kalamity a konkrétní návody, jak postupovat v ochraně lesa proti kůrovcům, v zimním a letním období.

Je strukturován do třech hlavních informačních částí:

  1. Základním informačním blokem je takzvané kůrovcové kalamitní desatero, kde jsou jednoduchými formulacemi popsány základní kroky ochrany porostů před kůrovci.
  2. Textovou část doplňuje praktický videonávod, zaměřený na postupy dostupné pro drobné vlastníky.
  3. Pro řešení konkrétních problémů je v rámci tohoto projektu naplánováno také telefonické poradenství v podobě tzv. kůrovcové linky (jeho plné spuštění bude záviset na finanční podpoře projektu).

Redakčně upravená tisková zpráva

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme