Letadlo na elektřinu v Astaně zaujalo, přineslo velký zájem zákazníků

Český Evektor patří k několika málo leteckým společnostem světa, která byla schopna vyvinout a představit funkční exemplář letounu na elektrický pohon. Tato letadla budou mít levnější a bezpečnější provoz, než současné stroje se spalovacími motory.

Foto: EvektorNepřehlédnutelnou součástí českého stánku na letošním Expu v Astaně byl elektrický letoun SportStar EPOS z produkce kunovické společnosti Evektor. Na světové výstavě v Kazachstánu byl vystavený v letové pozici, takže návštěvníky zaujal na první pohled.

„Přítomnost našeho elektricky poháněného letounu SportStar EPOS coby dominanty českého pavilonu na Expo Astana lze považovat za velký úspěch a potvrzení vysoké přidané hodnoty, které dosahujeme ve  naší společnosti a potažmo v celém českém leteckém průmyslu,“ říká manažer Evektoru Martin Růžička.

Evektor patří mezi několik málo světových výrobců, kteří nejen pracují na vývoji elektricky poháněného letounu, ale dokázali představit i konkrétní a funkční řešení ukazující postupné zavádění této technologie pohonu v leteckém průmyslu. Že této technologii patří budoucnost, ukázal také zájem o vystavený letoun.

Elektroletoun byl na Expu hitem

„Účast na Expo Astana přinesla společnosti Evektor velké množství kontaktů od zájemců o provoz elektricky poháněného sportovního letounu. Potvrdila fakt, že o takovéto letouny je do budoucna zájem nejen na západních trzích, kde je příklon k  technologii elektrickému pohonu, obzvláště u automobilů, zřetelný již delší dobu, ale také v zemích Společenství nezávislých států a přilehlých asijských regionech,“ doplnil Martin Růžička.

Pro firmu přitom mělo smysl prezentovat letouni přesto, že je teprve ve vývoji a není zařazen do sériové výroby. „Ačkoliv je letoun SportStar EPOS vývojovým projektem a z tohoto důvodu nepřinesla jeho účast na EXPO konkrétní zakázky či objednávky, využijeme veškeré poznatky získané jak během vývoje tohoto letounu, tak od potenciálních provozovatelů kteří nás v souvislosti s Expo kontaktovali, pro další vývoj, abychom byli schopni představit co nejdříve řešení, které bude určeno pro celosvětovou distribuci,“ zmiňuje Martin Růžička.

Foto: EvektorElektrický letoun z Kunovic poprvé vzlétl v roce 2013. Prvnímu startu předcházel vývoj pohonné a řídící jednotky a jejich zástavba, které trvaly zhruba dva a půl roku.

„Je přitom nutné si uvědomit, že samotný letoun nebyl vyvíjen úplně od nuly, ale že jsme pro něj využili základ z našich již existujících lehkých letounů se spalovacími motory. Na tomto modelu byly poté upraveny jednotlivé části tak, aby umožňovaly zástavbu elektrického motoru, bateriových kontejnerů a dalších součástí pohonného systému jako je nabíjecí konektor či řídící jednotka,“ vysvětluje Martin Růžička. Oproti běžným letounům byly upraveny také nosné plochy stroje.

Letoun SportStar EPOS zatím není certifikován. „V současné době na světě neexistuje ani žádný jiný sériově vyráběný certifikovaný lehký letoun na elektrický pohon. Do značené míry je to způsobeno i tím, že pro provoz těchto letounů doposud nebyla definována dostatečná předpisová a certifikační základna,“ konstatuje Martin Růžička.

Výdrž letounu SportStar EPOS na jedno dobytí se pohybuje okolo jedné až jedné a půl hodiny letu. „V současné době jsme limitováni především bateriemi a jejich poměrem mezi kapacitou a hmotností. Nicméně vývoj velkokapacitních bateriových článků je v posledních letech především díky automobilovému průmyslu velmi dynamický a při využití posledních technologií, které se u baterií již objevují, bychom se již dnes byli schopni dostat k více než dvěma hodinám výdrže,“ říká Martin Růžička. Masivnější rozšíření elektrického pohonu do leteckého průmyslu bude podle něj tak rychlé, jak rychlý bude vývoj nových baterií.

Stroj ověřil novou technologii v praxi

Letoun EPOS není určen k sériové výrobě. „Jedná se o projekt, který měl ověřit to, že jsme schopni zprovoznit tuto technologii pohonu a vyvinout funkční řešení v podobě elektroletadla. Tento předpoklad se nám potvrdil a získané zkušenosti nám umožní do budoucna vývoj a výrobu elektricky poháněných letounů, které ale budou koncipovány pro elektrický pohon od samého počátku jejich vývoje a konstrukce, čímž se zlepší vlastnosti především v oblasti dříve zmíněné výdrže a hmotnosti,“ vysvětluje Martin Růžička.

V dalších letech se chce Evektor na tuto oblast dále soustředit. „V letounech na elektrický pohon vidíme velký potenciál a do jisté míry i budoucnost tohoto segmentu. Dá se očekávat, že se tato technologie pohonu u malých letadel začne v dalších letech objevovat stále častěji. Stejně jako tomu bylo při jejím nástupu v automobilovém průmyslu. Hlavně pro oblast výcviku pilotů v leteckých školách či aeroklubech je tato technologie velmi lákavá a již nyní je možné o ni na trhu pozorovat značný zájem,“ zmiňuje Martin Růžička.

Výcvikové instituce podle něj kladou velký důraz na provozní náklady letounů a využití elektrického motoru snižuje tyto provozní náklady přibližně o 75 procent. „Mimo toho je technologie vhodná také pro další zvyšování bezpečnosti leteckého provozu, jelikož elektromotory neobsahují žádné horké části, provozní kapaliny a tak dále,“ zdůrazňuje Martin Růžička. Díky zkušenostem z realizace projektu SportStar EPOS bude podle něj společnost Evektor připravena na dobu, kdy začnou elektrické pohonné jednotky nahrazovat v lehkých letounech klasické spalovací motory.

Na novém letounu na elektrický pohon přitom již v Evektoru konstruktéři pracují. „Elektroletoun, jehož vývoj nyní připravujeme a bude určen pro sériovou výrobu, vyvíjíme od nuly právě k tomuto účelu a při jeho konstrukci budeme klást důraz na to, aby ještě více využil možnosti elektrického pohonu a zlepšil jeho výkonové parametry. Pokud má být tento produkt úspěšný na trhu, musí být po celou dobu jeho vývoje brán zřetel na silné stránky elektrické technologie pohonu,“ konstatuje manažer společnosti Evektor.

Východní trh býval pro letecký průmysl klíčový

Astana neumožnila Evektoru pouze představit špičkovou technologii budoucnosti,ale také se připomenout v oblasti, která pro tuzemský letecký průmysl desítky let patřívala ke klíčovým exportním teritoriím.

Pro letouny Evektor, které létají v padesáti zemích světa, sice aktuálně trh bývalých sovětských republik nepředstavuje významné odbytiště, o to větší perspektivu však nabízí. „Prodeje malých letounů do těchto republik jsou velmi nízké, nicméně již nyní je zde několik našich letounů provozováno. Pokud bychom brali v potaz region Společenství nezávislých států jako celek, jedná se o trh, na který se nesmí v žádném případě zapomínat,“ podotýká Martin Růžička.

Foto: Evektor„Historicky je zde k dispozici velké množství letišť a rozvinutá letecká infrastruktura včetně pilotů, byť především s vojenskou minulostí. S postupným ekonomickým vývojem těchto států zde vidíme stále větší potenciál pro naše budoucí prodeje,“ navazuje manažer Evektoru.

Hlavní potenciál v tomto regionu však vidí do budoucna firma především ve svém dalším projektu – dvoumotorovém turbovrtulovém letounu EV-55 Outback, který je určený pro přepravu 9 až 14 pasažérů či nákladu.

Ten navazuje na populární Let L-410 Turbolet, který byl v bývalém sovětském svazu velmi užívaným strojem. Stěžejním výrobním programem současnosti je pro společnost produkce lehkých sportovních letounů SportStar RTC a Harmony LSA i ultralehký letoun EuroStar SL/SL+. Celkové letošní prodeje by měly dosáhnout okolo 50 kusů letounů.

Dalibor Dostál

Letoun SportStar EPOS v kostce

SportStar EPOS je dvoumístný lehký sportovní letoun z produkce společnosti Evektor poháněný elektrickým motorem o výkonu 75 kW (100 hp) a třílistou kompozitovou vrtulí. Výkon motoru je řízen elektronickou řídicí jednotkou, která zajišťuje optimální využití energie uložené v bateriových kontejnerech. Dobíjecí elektronická jednotka umožňuje dobíjení baterií v letounu při použití proudu ze standardní síťové zásuvky (220 V, 50 – 60 Hz) a nabíjení baterií mimo letoun je možné z externí dobíjecí stanice (400 V). SportStar EPOS je letounem přátelským k životnímu prostředí, produkuje nulové emise, má sníženou hladinu hluku a zároveň výrazně nižší provozní náklady ve srovnání s letouny poháněnými pístovými motory.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme