Letecká doprava je klíčovým odvětvím pro JAR

Stav letecké dopravy v JAR.

Podle Asociace leteckých společností Jižní Afriky (AASA) rozhodnutí prezidenta Cyrila Ramaphosy, aby byly South African Airways (SAA) umístěny pod okamžitou záchranu podnikání, by mělo poskytnout jistotu a jasnost pro odvětví letecké dopravy, obchodu, logistiky a cestovního ruchu v Jihoafrické republice. AASA by chtěla, aby scénář záchrany podniků poskytl leteckému a souvisejícímu odvětví šanci se přizpůsobit – zajistit, aby těm, kterým slouží, byly poskytovány udržitelné, konkurenceschopné, schopné, spolehlivé a bezpečné služby. Mezi členy AASA patří všechny domácí letecké společnosti v Jižní Africe a většina leteckých společností v Jihoafrickém rozvojovém společenství a na ostrovech Indického oceánu.

Jihoafrický trh domácí letecké dopravy je jedním z nejkonkurenceschopnějších v Africe, přičemž místní dopravci si tvrdě konkurují. To prospívá celé ekonomice tím, že poskytuje výběr, cenově dostupné, bezpečné a spolehlivé připojení k cílům a trhům v celé zemi a zároveň snižuje náklady na cestování a podnikání.

V celém odvětví je také vysoká úroveň vzájemné závislosti, přičemž SAA hraje významnou roli. SAA Technical (SAAT), kromě SAA a Mango, je například také smluvně uzavřena společností Comair, která provozuje British Airways a kulula.com – na údržbu svých letadel. SAA dále poskytuje finanční administrativní a výplatní služby svým kódovým a franšízovým partnerům, SA Express a Airlink.

Studie Oxford Economics z roku 2018 týkající se hodnoty odvětví letecké dopravy v Jižní Africe ukázala, že letecký průmysl a širší odvětví cestovního ruchu a cestovního ruchu přímo, nepřímo a katalyticky podporují více než 470 000 pracovních míst, přispívají přibližně 9,4 miliardy USD (přibližně R150 miliard) v hrubé přidané hodnotě představující 3,2 % jihoafrického HDP.

Zdroj: engineeringnews.co.za
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Casablanca.

• Teritorium: Jihoafrická republika
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme