Leteckému a kosmickému průmyslu klesá poptávka. Dostanou nový dotační program

Existenční nejistota, pokles poptávky či přesun práce do digitální podoby. To jsou hlavní závěry šetření mezi firmami v českém leteckém a kosmickém průmyslu, které v květnu a červnu 2020 realizovala agentura CzechInvest.

Cílem průzkumu bylo zjistit, jak dopadla pandemie koronaviru na přední zástupce tuzemských firem v tomto odvětví. Zapojilo se 46 respondentů z řad malých, středních i velkých podniků. Nejvíce odpovědí se podařilo získat od firem specializujících se se na výrobu letadel a leteckých komponentů a působících v oblasti inženýrství a kosmického průmyslu.

Poptávka klesla čtyřem z pěti firem

Pokles poptávky pocítila většina dotazovaných firem (80,4 %). Nejčastěji se tak stalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními v březnu (50 %) a v dubnu (28 %). Omezení výrobní a vývojové činnosti se dotklo více než poloviny (63 %) podniků. Třináct dotazovaných firem (28 %) uvedlo, že muselo omezit činnost na polovinu. Pět firem dokonce o sedmdesát procent v porovnání s výkonností před vypuknutím pandemie koronaviru.

Existenční problémy zmínila v průzkumu čtvrtina respondentů (24 %). Pokles poptávky, a tedy i příjmů se dotknul jak malých, tak středních i velkých podniků. Pětina (19,6 %) zaměstnavatelů uvedla, že musela v době mimořádných opatření uzavřít provozovny. Čtvrtina (26 %) propouštěla dokonce zaměstnance. V některých firmách se jednalo o jednotky osob, v jiných to byl až poloviční pokles stavu. Mzdové škrty uvedlo dvanáct podniků (26 %). „Průzkum ukázal, že koronakrize zasáhla prakticky všechny dotazované firmy. Většina z nich očekává návrat do běžného stavu, polovina z nich zhruba do konce roku. Méně pozitivním číslem je však čtvrtina těch, kteří bojují o přežití. Podíváme-li se na velikost leteckého a kosmického průmyslu v Česku, tak to není zanedbatelné číslo,“ říká autor průzkumu, specialista pro oblast aerospace v agentuře CzechInvest Michal Janečka.

Česko dokáže jako jedna z mála zemí postavit letadlo od A do Z

Povaha krize také přinutila většinu podniků přejít do digitálního prostoru. Home office a využití digitálních online nástrojů zmiňovala většina dotazovaných (80,4 %). Tam, kde to bylo možné, využívaly k setkáním a řešení běžné agendy online schůzky. Z průzkumu vyplývá, že k tomuto kroku nepřistoupily pouze tři firmy (6,5 %). Vedle digitalizace s sebou změna pracovních návyků nesla také nové výzvy – nároky na automatizaci a zavádění inovací a nových technologií. Více než třetina dotázaných firem vnímá nastalou situaci zároveň jako příležitost, desetina podniků v době krize dokonce přeorientovalo výrobu nebo poskytované služby na nové činnosti, například výrobu ochranných pomůcek.

Firmy vedle finanční podpory a potřeby získat nové zakázky nejčastěji volají po větší podpoře výzkumu a vývoje. Česká republika je navíc jednou z mála zemí na světě, která dokáže kompletně vyvinout a sestavit letadlo na vlastním území, což ji staví do poměrně unikátní pozice. V současné době proto podnikatelé, stát i odborníci řeší, jak podpořit tuzemský letecký průmysl. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje speciální dotační program, který by se měl podnikatelům otevřít na podzim.

Další podrobné informace lze najít v souhrnu výsledků průzkumu.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl | Nanotechnologie

Doporučujeme