Letečtí dopravci v Indonésii očekávají letos dvouciferný růst

Letecký průmysl a letečtí dopravci v Indonésii jsou již v pololetí optimističtí co se týče dalšího výhledu roku 2018 a očekávají opětovný růst více než 10 % díky zvyšující se poptávce cestujících. Ministerstvo dopravy očekává, že letos počet cestujících v letecké přepravě vzroste až o cca 29 %, to by znamenalo 140 mil. pasažérů. Což je významný nárůst oproti očekávaného množství, které bylo v loňském roce 108 mil cestujících.
Indonésie je poslední roky letecké dopravě zaslíbená. Rok 2017 zaznamenal zvýšení o 12,45 % oproti roku 2016. Zástupci leteckých společností a obecně leteckého průmyslu vč. ministerstva dopravy očekávají růst i díky předpokládaném celkovému růstu indonéské ekonomiky. Ta předpokládá meziroční růst HDP alespoň 5,8 % oproti loňskému roku.
Růst v letecké dopravě dle ministerstva dopravy bude také podpořen větší přepravní kapacitou díky probíhajícím nákupům letadel a avizovaným nákupům na zbytek roku 2018, které realizují největší domácí aerolinky či aerolinky operující na indonéském domácím trhu.
Podobně optimistická je také INACA – Indonesian National Air Carriers Association, která rovněž předpokládá dvouciferný růst letecké dopravy v Indonésii. Obvykle totiž růst v letecké dopravě dosahuje cca 2,5 násobku růstu reálného HDP indonéského hospodářství jako celku. INACA také předpovídá větší růst i v důsledku toho, že rok 2018 je rokem politickým (jsou místní volby a připravují se prezidentské volby na rok 2019) a nepoměrně více lidí bude díky tomu cestovat letadlem. INACA dokonce předpovídá růst více než 12 % a jedinou překážku většího růstu vidí v nedostatečné kapacitě místních letišť a infrastruktury. Je téměř standardem, že místní lety mají kvůli omezené kapacitě zpoždění cca 2 až 3 hod.
Největší letiště v zemi, mezinárodní letiště Soekarno-Hatta. (pozn.: letiště má mimo jiné i systém monitorování leteckého provozu od české firmy ERA), má oficiální přepravní kapacitu 43 mil cestujících za rok, ačkoliv se předpokládá, že cestovat skrze toto hlavní letiště bude jen letos přes 60 mil pasažérů.
Indonéský národní letecký přepravce Garuda a jeho dceřiná společnost pro domácí lety Citilink také očekává cca 10% růst své firmy spolu se zaváděním nových domácích leteckých linek. Citilink předpokládá do konce roku přepravit na svých leteckých linkách více než 12 mil cestujících. Nicméně Citilink zůstane na svých 50 letadlech, protože mateřská letecká společnost Garuda Indonesia odložila nákup dalších letadel možná až napřesrok vzhledem k plánovanému krácení výdajů. Citilink chce zvýšeného objemu cestujících dosáhnout větší efektivitou a zlepšením procesů a nikoli jen nákupem nových letadel. Naopak největší nízkonákladová letecká společnost operující v Indonésii, Lion Air, předpokládá letos nákup 17 nových letadel právě proto, že očekává přepravit o 10% více nových pasažérů.


  • Země: ID – Indonésie
  • Datum zveřejnění: 29.07.2018

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Jakarta

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Indonésie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme