Letní olympijské hry se do Francie vracejí po sto letech a jsou unikátní příležitostí pro uplatnění českých firem

Za dva roky bude francouzská metropole hostit letní olympijské a paralympijské hry. Organizace her, které budou zahájeny 26. 7. 2024 slavnostním ceremoniálem na řece Seině v centru Paříže tedy vstupuje do finále.

Olympijské hry jsou unikátní příležitostí pro ekonomické subjekty v mnoha odvětvích. Jsou ale také způsobem, jak propagovat organizátorskou zemi, její know-how a posílit její vliv na mezinárodní úrovni.

Ilustrační fotografie

Celkový rozpočet na Paris2024 činí cca 8 miliard eur – výrazně méně než u předchozích ročníků. Organizační výbor olympijských her disponuje 4 miliardami eur na organizaci her (zahajovací a závěrečný ceremoniál, doprava sportovců, atd.).

Další 4 miliardy eur má k dispozici Solideo, podnik, zodpovědný za výstavbu objektů a renovaci staveb (stavba olympijské vesničky, renovace tělocvičen, stavba silničních křižovatek a mostů), které mají sloužit dál i po skončení her. V Paříži se však bude stavět mnohem méně než na jiných hrách, neboť 95 % sportovní infrastruktury již existuje.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

OH se mohou zúčastnit podniky všech velikostí, a to formou partnerství (poskytovatel financí nebo služeb), jako výrobce oficiálních produktů na základě licence nebo jako dodavatel v rámci výstavby infrastruktury a organizace. Všechny možnosti jsou stále ještě aktuální, a to minimálně do roku 2023.

Do konce roku 2022 bude zadáno 50 % veškerých zakázek. Nový model realizace her se tentokrát bude více spoléhat na outsourcing, s cílem zapojit do přípravy her široké spektrum firem, od velkých až po velmi malé, včetně podniků sociální ekonomiky.

K naplnění těchto cílů byly vytvořeny dvě platformy. Entreprises 2024 (Firmy2024) je určena malým a středním podnikům, kterým poskytuje aktuální informace o vypsaných zakázkách v rámci olympijských her a radí jim, jak se jich účastnit. ESS 2024 informuje a podporuje účast firem solidární ekonomiky v souladu s cílem uspořádat první inkluzivní, solidární a ekologicky, sociálně a ekonomicky odpovědné hry v historii.

Tyto cíle se přirozeně promítají do kritérií nákupních programů a obsahují pět priorit: oběhové hospodářství, uhlíková neutralita a ochrana životního prostředí, sociální inovace, integrace osob se zdravotním postižením a vytváření hodnot v regionech.

Ilustrační fotografie

Příklady obchodních příležitostí

Stovky dodavatelských smluv budou ještě uzavřeny na vybavení vesnice sportovců, školicích středisek, úklid, nakládání s odpady, dopravu, stravování, značení (na nádražích, letištích, místech konání závodů, stanicích, na tratích), na údržbu a opravy, zdravotnické vybavení a první pomoc, zajištění ceremoniálů, vývoj aplikací, zajištění bezpečnosti, výrobu medailí, dárkových předmětů, poradenskou činnost atd.

Rozvoj regionu

Hry budou primárně probíhat severně od Paříže, na území devíti měst sjednocených ve sdružení Plaine Commune, nesoucí label Terres de jeux 2024 (Země her 2024). Zde se také bude nacházet nově budovaná olympijská vesnička pro sportovce, která je v současné době největším staveništěm v zemi.

Olympiáda Paris2024 je výjimečnou příležitostí jak zintenzivnit urbanistickou proměnu tohoto dělnického departementu, který výrazně utrpěl v důsledku dezindustrializace a je dnes jedním z nejchudších ve Francii. Region tak dostane finance, které by pravděpodobně jinak nezískal.

Hry po sobě zanechají četná zařízení a stavby, které do budoucna nabídnou obyvatelům lepší kvalitu života. V nadcházejícím desetiletí do Seine-Saint-Denis poputuje několik miliard dalších veřejných a soukromých investic, což představuje významné podnikatelské příležitosti v celém spektru oblastí.

Doprava, mobilita a veřejný prostor

Pařížské hry 2024 jsou pro tento region obrovskou výzvou v oblasti mobility s cílem usnadnit cestování pěšky, na kole a po silnici. Ve městě Saint-Denis vznikne největší propojené nádraží v Evropě, povedou sem tři linky budoucího metra Grand Paris Express, čtvrtá bude uvedena do provozu v roce 2030.

Budou vybudovány nové stanice metra a propojení s tramvajovou tratí, nové lávky pro pěší a cyklisty, včetně přechodu Pierre Larousse, který bude prvním mostem ve Francii, kompletně vytištěným na 3D tiskárně.

Pořádání her urychlí již započatou revitalizaci břehů podél kanálu Saint-Denis. Příležitosti se tudíž naskýtají pro dodavatele městského mobiliáře, cyklistické infrastruktury, vybavení hřišť, značení, rekreačních zařízení atd. Jako na každé olympiádě bude nutné pronajmout nad rámec sítě veřejné dopravy další autobusy a řidiče.

Stadion Stade de France

Největší stadion ve Francii bude zrekonstruován a zmodernizován pro větší pohodlí sportovců i diváků a výrazně usnadní přístup osobám se sníženou pohyblivostí. Výrobci zařízení pro osoby se specifickými potřebami tedy budou moci využít této příležitosti a nabídnout výrobky jak pro vybavení samostatného stadionu, tak dalších vznikajících či renovovaných sportovišť, a po skončení her i pro další sportovní vyžití.

Bezpečnost

Jednou z největších výzev OH je zajištění bezpečnosti, a to včetně boje proti kyberútokům, dronům, apod. Organizační výbor již nyní plánuje, že bude nutné najmout větší množství soukromých agentur a zajistit přítomnost cca 20 000 bezpečnostních agentů.

Sport

Francie si od OH slibuje zvýšení obecného zájmu veřejnosti, zejména mládeže, o sport. Chce znovu „rozhýbat“ Francouze v době, kdy si sedavý způsob života vybírá svou daň na dospělých i dětech a zatěžuje státní rozpočet výdaji na zdravotnictví. Výhledově se tedy budou moci uplatnit výrobci sportovního náčiní, oděvů, ale i dodavatelé vybavení tělocvičen a venkovních sportovišť, včetně instalací pro zdravotně znevýhodněné sportovce.

Ilustrační fotografie

Kde aktivně hledat nově vyhlášené veřejné zakázky:

  • Entreprises2024 – platforma pro OH
  • BOAMP – databáze veřejných zakázek, vydávaných státem, armádou, místními orgány atd. V systému lze zadat např. požadavek na vyhledání zakázek pouze v souvislosti s OH.
  • FRANCE MARCHES – veřejné zakázky z více než 300 regionálních novin, BOAMP, Úředního věstníku EU a více než 1000 internetových stránek zadavatelů.
  • Maxmilien – státní veřejné zakázky v regionu Île-de-France (Paříž a široké okolí)

Kde se zaregistrovat jako dodavatel a zvýšit své šance být osloven nákupčími firem či veřejného sektoru:

  • Maxmilien – databáze dodavatelů (včetně firem se sídlem v EU) pro státní veřejné zakázky v regionu Île-de-France (Paříž a široké okolí).
  • OMNIKLES – databáze dodavatelů
  • Entreprises2024 – databáze dodavatelů Silex je pouze pro firmy s identifikačním číslem SIRET
Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autorka: Lada Billard, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme