Letos bude ekonomika stagnovat, v příštím roce už poroste

Aktualizovaná makroekonomická prognóza Hospodářské komory očekává v roce 2023 stagnaci české ekonomiky. Hlavním důvodem nadále zůstává vysoká inflace.

Tempo snižování inflace s ohledem na její vývoj za prvních šest měsíců tohoto roku dle nového odhadu bude nižší a za celý rok 2023 dosáhne v průměru 10,8 %. V roce 2024 HDP poroste dvouprocentním tempem.

Ilustrační fotografie

Vysoká inflace snižuje reálnou hodnotu příjmů a úspor, což se odrazilo v pesimistické náladě domácností a v jejich obavách z budoucího vývoje. Propad spotřeby domácností tak bude hlubší, než odhadovala únorová prognóza.

Spotřeba domácností poklesne

Komora v aktuální prognóze očekává, že letošní rok spotřeba domácností poklesne ve stálých cenách o 4 %. Nová predikce počítá v tomto roce s vyšším vlivem spotřeby vlády souvisejícím s vývojem veřejných financí. Spotřeba vlády ve stálých cenách v roce 2023 proto vzroste o 2,6 %, což odpovídá příspěvku 0,5 % k HDP.

Na situaci veřejných financí vláda reagovala představením konsolidačního balíčku, jehož dopad by se měl projevit částečně již v letošním, ale především v příštím roce. Součástí balíčku je mimo jiné vyšší zdanění právnických osob a škrty ve vládních dotacích. Změny na příjmové a výdajové straně státního rozpočtu se promítnou do plánování investic firem již v tomto roce, částečně i z důvodu jejich větší investiční opatrnosti.

Zdroj: Makroekonomická prognóza HK ČR

Investice zůstanou pod očekáváním

V minulé prognóze Komora odhadla, že soukromé investice budou svým kladným příspěvkem hlavním tahounem české ekonomiky. Ozdravný balíček však omezí jejich růst (na 2,2 %) a povede ke snížení jejich příspěvku k vývoji HDP (na 0,6 %).

K výraznému přehodnocení v pozitivním smyslu došlo u vývoje čistého exportu, jehož příspěvek v aktualizované predikci dosáhne 2,7 %, a který se tak stává nejsilnější složkou HDP navzdory kurzu české koruny pohybujícího se okolo historicky nejsilnějších hodnot. To může svědčit o vysoké kvalitě české exportní produkce a v jejím důsledku silné konkurenceschopnosti českých exportních firem na zahraničních trzích.

Zdroj: Makroekonomická prognóza HK ČR

Koruna mírně oslabí

Během letošního roku oproti současným hodnotám Komora očekává mírné oslabení koruny vůči euru. Roční průměr tak bude odpovídat 23,9 korunám za euro.

Trh práce i v roce 2023 zůstane i přes mělkou recesi napjatý a nezaměstnanost se bude pohybovat pod svou přirozenou mírou, jak je pro český trh práce dlouhodobě charakteristické. To vytváří českým zaměstnancům silnou vyjednávací pozici, díky které jejich mzdy v nominálním vyjádření v roce 2023 vzrostou o 8 %. Vlivem klesající inflace tak v druhé polovině roku může docházet již k mírnému nárůstu reálných mezd zaměstnanců.

Rok 2024 – očekávání růstu

Příští rok by mělo přijít oživení hospodářského růstu. Oproti předchozí prognóze však hospodářské oživení bude pozvolnější z důvodu restriktivního působení konsolidačního balíčku. Ekonomika poroste v roce 2024 2% tempem. Nejsilnějším růstovým faktorem by se v příštím roce měla stát obnovená spotřeba domácností. Způsobeno to bude především návratem mezd k růstu i v reálném vyjádření. Zatímco nominální mzdy porostou 7% tempem, inflaci v příštím roce očekává Komora na úrovni 3,3 %.

O prognóze

HK ČR soustavně sbírá dvakrát ročně informace o podnikatelském sektoru v ČR v rámci tzv. Komorového barometru. Kromě toho pravidelně pořádá mezi svými 16 tisíci členy řadu dalších šetření zaměřených na aktuální témata. Zpětnou vazbu o současném a očekávaném vývoji ekonomiky získává Hospodářská komora dále v rámci svých 25 odborných sekcí, sdružujících podnikatele a experty k dané problematice, na setkáních zástupců Hospodářské komory s čelnými představiteli firem v jednotlivých krajích nebo například také v rámci komorové poradny.

HK ČR je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR a svojí jedinečnou regionální strukturou i pestrým odvětvovým zastoupením je jim blíže než státní správa či prognostické útvary velkých společností. I to je důvod, proč HK ČR od roku 2017 publikuje vlastní prognózu hlavních makroekonomických ukazatelů vývoje ČR a za tím účelem spojila své síly s profesionály z České spořitelny včetně jejich technického instrumentária v podobě modelu všeobecné ekonomické rovnováhy.

Převzato z časopisu Komora. Autoři článku: Roman Renda a Miroslav Beneš, HK ČR

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme