Letos končí přes půl milionu řidičských průkazů. Dopravní firmy zavádějí opatření

Přepravci se nechtějí dostat do situace, kdy již nyní nedostatkovou profesi řidičů omezí konec platnosti osvědčení. Mnozí šoféři čekají s výměnou na červenec, kdy se má tento proces na úřadech zjednodušit. V průběhu letošního roku vyprší desetiletá platnost řidičského průkazu téměř 626 tisícům řidičů. Za první dva měsíce roku 2018 si přitom o výměnu tohoto dokladu požádalo jen 30 tisíc motoristů, kterých se povinná výměna týkala. Stále tedy zbývá během letoška vyměnit téměř šest set tisíc průkazů. V květnu jich vyprší na 66 tisíc, v červnu pak dalších více než 73 tisíc.

„K výměně řidičského průkazu za nový stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště řidiče a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák. Výměna dokladu je zdarma a je možné o ni požádat už tři měsíce před vypršením platnosti,“ popisuje ministr dopravy Dan Ťok, jak do července žádat o nový řidičský průkaz.

Dopravci nasadili kontroly

Dopravní firmy vzhledem k této mimořádné situaci zavádějí speciální opatření. „Povinností řidiče je mít platný řidičský průkaz a kontrolovat také datum vypršení platnosti dokladu. Proaktivně však kontrolujeme řidičské průkazy všech našich řidičů, které následně upozorňujeme na blížící se datum vypršení platnosti průkazu, tak aby si jej mohli včas vyměnit,“ říká Martin Matuna, HR manažer společnosti UPS pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu.  

Přepravci a doručovací firmy se tím snaží omezit riziko, že by při současném nedostatku řidičů na trhu práce přišly o další šoféry kvůli propadlému oprávnění. „Vzhledem k tomu, že řidičský průkaz je osobním dokladem, měli by sledovat jeho platnost především sami řidiči. Zároveň jsme ale v naší společnosti zavedli pravidelné kontroly prováděné přímým nadřízeným, který kontroluje expiraci řidičských oprávnění řidičů s roční periodicitou,“ říká Tomáš Šafránek, Fleet Manager společnosti DHL. „Díky tomu předcházíme situacím, kdy by řidič nemohl vyjet právě z důvodu neplatnosti řidičského průkazu,“ dodává Michal Pošíval, manažer nakládky a doručování pražské pobočky DHL.

Dopravci přitom upozorňují, že bez platného řidičského průkazu by řidič porušil svoje závazky vůči zaměstnavateli. „Povinností řidiče je mít platný řidičský průkaz. V případě, že řidič nemá platný řidičský průkaz, nesplňuje stanovenou podmínku pro řádný výkon práce,“ podotýká Martin Matuna.

O výměnu řidičáku jde požádat i zpětně

V případě, že šoférovi už řidičák propadl, může o výměnu požádat i zpětně. I v takovém případě je výměna ve standardní lhůtě zdarma. V případě, že řidič využije vydání v expresním termínu do 5 dnů, vyjde ho výměna na 500 korun. Pokud nepožádá o nový doklad včas a bude řídit i po uplynutí jeho platnosti, riskuje pokutu za řízení bez platného řidičského průkazu. Za tento přestupek hrozí řidiči pokuta na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2500 korun.

Platnost největšímu počtu řidičských průkazů vyprší v červnu, červenci a srpnu tohoto roku. Mezi nejvytíženější kraje patří Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský. Z hlediska věku se potom výměna týká nejvíce řidičů ve věkové skupině 41 až 50 let, ve věkové skupině do 30 let jich je naopak nejméně. Řidiči by si podle ministerstva dopravy měli platnost svého řidičského průkazu pohlídat a dostatečně včas požádat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám.

Od července jednodušší výměna

Od 1. července 2018 dojde v oblasti agendy řidičských průkazů ke zjednodušení. „O výměnu nebo vydání průkazu možné zažádat na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností. Při podání žádosti o vydání průkazu se od stejného data již nebude předkládat papírová fotografie. Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, stejně jako tomu je u občanských průkazů,“ vysvětluje Dan Ťok.

Úřad si nově také může opatřit fotografii v digitální podobě z registru veřejné správy, nebo ji budou muset úředníci zhotovit vlastním fotoaparátem, stejně jako nyní u občanských průkazů. Papírová fotografie bude podle novely nadále nutná u mezinárodních řidičských průkazů.

Od stejného data zároveň dojde k plné elektronizaci registru, to znamená, že informace, které jsou ve spisu pro jednotlivá správní řízení, jako je udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu, budou zaneseny do registru řidičů. Jednotlivé obce s rozšířenou působností si tedy nebudou muset přeposílat podklady v listinné podobě. Dojde tak ke zrychlení jednotlivých procesů.

Dalibor Dostál

Kolik letos končí řidičských průkazů
Leden 14 522
Únor 16 463
Březen 32 466
Duben 55 349
Květen 66 464
Červen 73 478
Červenec 88 413
Srpen 71 977
Září 63 974
Říjen 58 202
Listopad 46 525
Prosinec 37 954
Celkem 625 787

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Služby

Doporučujeme