Letošní sklizeň sóji v Brazílii zajištěna, nové příležitosti pro české vývozce hnojiv

Brazilská ministryně zemědělství Tereza Cristina dne 2. 3. 2022 oznámila, že sklizeň sóji a dalších plodin v letošním roce není ohrožena a Brazílie bude moci dostát všem exportním závazkům.

V oblasti rostlinné výroby je pro Brazílii nejdůležitější sója, kde svým vývozem pokrývá okolo 44 % světového trhu. Současně T. Cristina uvedla, že konflikt na Ukrajině výhledově způsobí potřebu, aby Brazílie hledala alternativní dodavatele umělých hnojiv. To vytváří nové příležitosti pro české exportéry.

Ilustrační fotografie

Brazílie je největším světovým vývozcem sóji. V rámci letošní nacházející sklizně se předpokládá, že BFR bude schopna exportovat 90,5 milionu tun sóji. Dalšími hlavním světovými vývozci jsou USA (55 milionů tun), Kanada (4,2 milionu tun) a Paraguay (4,15 milionu tun).

Brazilská ministryně zemědělství Tereza Cristina dne 2. 3. 2022 s cílem uklidnit světový trh oznámila, že sklizeň sóji a dalších plodin v letošním roce není ohrožena a Brazílie bude moci dostát všem exportním závazkům. Jako první vládní představitel brazilská ministryně zemědělství současně přiznala, že konflikt na Ukrajině a různé typy sankcí proti Rusku a eventuálně rovněž proti Bělorusku donutí BFR hledat alternativní dodavatele umělých hnojiv a chemikálií pro jejich výrobu.

Jak dopadá na brazilskou ekonomiku vláda prezidenta Bolsonara?

Výkon brazilského agrokomplexu je zcela závislý na hnojivech, která BFR z 85 % dováží. V uplynulých třech letech soustavně rostl podíl brazilského agrokomplexu na celkovém vývozu BFR. V roce 2021 již produkce agrokomplexu zodpovídala za více než 40 % brazilského exportu.

Brazilští odborníci však upozorňují, že tento nárůst produktivity v zemědělství byl možný pouze díky zvýšenému použití umělých hnojiv. Jak uvedl například specialista na zemědělství z Nadace G. Vargase (FGV) Fábio Mizumoto, je většina brazilské zemědělské půdy poměrně chudá na živiny a produkce závisí na aplikaci hnojiv.

Lze předpokládat, že v letošním roce vznikne pro Brazílii zvýšená potřeba hledat nové dodavatele zejména těchto výrobků: chlorid draselný, dihydrogenfosforečnan amonný, močovina, dusičnan amonný, hnojiva s obsahem oxidu dusného, fosfor a draslík.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasílii (Brazílie). Autor: Ondřej Kašina, ekonomický rada.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme