Levnější a rychlejší výroba víceplášťových trubek

Speciálně konstruována plnící hlava umožní firmám automatizovat výrobu víceplášťových trubek a využívat jiné, cenově dostupnější materiály a tím výrazně uspořit.

Nová technologie VŠB-TUO přináší jedinečný způsob plnění forem na výrobu víceplášťových trubek, která umožnuje výrobu zautomatizovat a tím výrazně zlevnit. Díky novému způsobu plnění navíc firmy mohou vyměnit část drahých sypkých materiálů za jiné, cenově dostupnější, a tím také značně uspořit.

VŠB-TUO

Rozšiřujeme výrobní možnosti firem

Technologii, kterou vyvíjí tým pod vedením doc. Jana Nečase z Hornicko-geologické fakulty, využijí firmy působící zejména v keramickém, slévárenském nebo hutním průmyslu, ale také ve stavebnictví nebo ve zpracování kovových prášků či plastů.

Základem je speciálně konstruována plnící hlava umožňující plnit lisovací formy dvěma sypkými materiály současně, které jsou poté slisovány do tvaru víceplášťové trubky. Technologie zajišťuje co možná nejmenší promísení materiálů, díky tomu mohou být použity i levnější materiály, které by při běžné výrobě nemohly být využity.

„Technologii lze využít také například při výrobě briket, kdy obalový materiál bude mít výrazně jiné vlastnosti než samotná výplň brikety. Tím je myšleno, že na povrchu může být použit materiál ideální pro přepravu briket a uvnitř jiný, který nám dodá požadované technologické vlastnosti,“ doplňuje vedoucí projektu doc. Jan Nečas.

Flexibilní = efektivní

Zařízení je navrženo jako stavebnicový systém, a dokáže tak rychle reagovat na změnu druhu materiálu. Tím se významně redukuje čas při odstávce výroby a celkově se výroba stává efektivnější. Zařízení si poradí se širokou škálou sypkých materiálů s různými vlastnostmi. Lze ji použít pro plnění suchými a dobře tekoucími sypkými materiály i pro distribuci kohezivních a netekoucích materiálů do velmi úzkých prostor lisovací formy.

Nové technologické řešení rozšiřuje firmám výrobní možnosti a zlepšuje automatizaci sériově vyráběných produktů. Právě automatizace výroby přináší značné zvýšení produktivity a efektivity výrobního procesu a hraje velkou roli v konkurenceschopnosti firem.  

Firmy, které by o technologii měly zájem, ji mohou získat prostřednictvím licenční smlouvy, případně je možná také navazující smluvní spolupráce.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠB-TUO

Doporučujeme