Libanon aktivně podporuje své exportní aktivity

Po několika letech absence se Libanon v tomto roce opět aktivně účastnil mezinárodní potravinářské výstavy SIAL konané ve dnech 15.–19. října 2022 v Paříži.

Záštitu nad libanonskou expozicí měl Svaz libanonských výrobců potravin (obdoba naší Potravinářské komory). Na ploše 320 m2 vystavovalo 25 libanonských firem.

Ilustrační fotografie

Mnoho představitelů libanonských potravinářských firem tuto výstavu navštívilo také na pozorovatelské bázi, kdy hlavní snahou bylo navázat pracovní kontakty s nadnárodními firmami a přilákat jejich pozornost k libanonskému trhu.

Prvního dne výstavy se osobně účastnili libanonští ministři zemědělství a hospodářství. V místních sdělovacích prostředcích byla této akci věnována velká pozornost. Je to jasný důkaz toho, že Libanon se snaží všemi možnými dostupnými nástroji podpořit exportní aktivity. V oblasti potravinářství jsou velké naděje vkládány do exportu vína, olivového oleje, sladkostí, oříšků a různých pochutin.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

V rámci tohoto mezinárodního veletrhu byl z libanonské strany nastartován nový projekt pod názvem BIEEL (obchodní inovace a podpora libanonského exportu). Libanonští vystavovatelé tak měli poprvé možnost označit své výrobky etiketami BIEEL. Libanon věří, že i tento krok pomůže rozšířit objem exportu, a to zejména do zemí EU. Jako cíl si klade minimální každoroční exportní navýšení o 50 milionů USD.

Otázkou zůstává, zda bude reálné tyto velkorysé plány plnit s ohledem na přetrvávající hospodářskou krizi v zemi a s tím spojenou vysokou nezaměstnanost a nízkou kvalifikaci místní pracovní síly. Udržet si silné a stabilní postavení na exportních trzích znamená v prvé řadě vytvořit stabilní domácí prostředí, což se zatím ne příliš daří.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme