Libanon má zájem o české zemědělské strojírenství

Libanon, jakožto tradiční agrární země blízkovýchodního regionu, se v poslední době potýká s vážným nedostatkem svých zpracovatelských kapacit pro zemědělské a ovocnářské produkty. Místní výrobci jsou si vědomi, že pro udržení kroku se světovou konkurencí je nezbytné zavést moderní balení typu „easy open“. Atraktivní balení lze při dnešní silné konkurenci považovat za padesát procent úspěchu. 

Ovoce a zelenina jsou pro libanonské hospodářství potenciálně významným vývozním artiklem, avšak velkou brzdou jsou nedostatečné a  zastaralé zpracovatelské kapacity. Český strojírenský průmysl má v Libanonu historicky dobré jméno a v zemi již našel v zemědělství mnoho uplatnění (mj. plnicí linka v pivovaru Bejrút beer, nebo probíhající projekt na dodávku plnicí linky na minerální vody pro společnost Rim).

Na základě předchozích referencí projevila Agrární a průmyslová komora Libanonu zájem o české linky na konzervování ovoce a zeleniny. Důvodem zvýšeného zájmu o navázání spolupráce je snaha podpořit vlastní zemědělskou výrobu a posílit své exportní možnosti.

Zastupitelský úřad České republiky v Bejrútu poskytne případným zájemců další informace a podporu v teritoriu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bejrútu (Libanon). Autoři: Petr Sochor, zemědělský diplomat, Lýdia Skolilová, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Libanon
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme