Libanon poptává osiva

Vzhledem k tomu, že ceny dovážených i místně vyráběných potravin stále rostou, což ohrožuje potravinovou bezpečnost Libanonu, je patrná větší pozornost věnovaná místnímu zemědělství.

Umět a být schopen vypěstovat ovoce a zeleninu pro vlastní spotřebu je v dnešní ekonomicky náročné době skutečným benefitem, kdy platí staré libanonské přísloví, které lze přeložit jako „spokojený farmář je skutečný sultán“.

Ilustrační fotografie

Tím, jak čím dál více Libanonců pociťuje potřebu být nezávislý na maloobchodu a umět si zajistit potravu pro sebe a vlastní komunitu, se zájem o zemědělství dostává do popředí. Čím dál více lidí projevuje zájem o pěstování vlastních potravin.

Podle statistik libanonské celní správy dosáhl v r. 2021 celkový zemědělský dovoz hodnoty 2,3 miliardy USD, z čehož dovoz v hodnotě 86 milionů USD pocházel z USA. Mezi hlavní zemědělské dovozy z USA do Libanonu patří olej, semena, ovoce, ořechy a různé potravinářské přípravky.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Nově uvalené finanční kontroly zaměřené na odliv kapitálu ze země vedly v posledních letech k výraznému poklesu importu do Libanonu. Tím došlo ve velké míře k substituci dovozu v celém zemědělském sektoru. Snaha místních zemědělců vypěstovat větší objemy produkce pro místní spotřebu však importu nezabrání. Odhaduje se, že přibližně 80 % místně spotřebovaných potravin stále pochází z dovozu.

Sezónní zelenina jako rajčata, okurky, zelí, paprika, cibule a další se běžně pěstují ze sazenic. Libanon, vzhledem k celoročně příznivým klimatickým podmínkám, má velkou výhodu ve dvou sklizních za rok. Od přesazení sazenic do úrodné půdy vyžaduje první cyklus přibližně 50–60 dnů k dosažení sklizně, druhý roční cyklus je o trochu delší a vyžaduje přibližně 80 dnů od výsadby do sklizně.

V současné době hledají libanonští farmáři náhradu za čínská semena, která neodpovídají jejím nárokům na kvalitu a kdy výsledná chuť produktů není srovnatelná s produkcí vypěstované z dovážených semen z Evropy. Největším exportérem v tomto segmentu je Nizzemsko. Pro české šlechtitele, producenty a exportéry osiv nastala vhodná příležitost pro návrat na libanonský trh. V minulosti exportovaly české firmy mnoho druhů osiv nejenom do Libanonu, ale do celé oblasti Blízkého východu. Český zemědělský diplomat pomůže firmám získat kontakty na současné dovozce.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj: hospodářské zpravodajství Libanonu

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme