Libanon sestavil novou vládu

Libanon po ročním bezvládí sestavil novou vládu a očekává, že v nejbližších dnech obdrží zoufale potřebnou finanční injekci z Mezinárodního měnového fondu (MMF).

Částka ve výši 1,135 mld. USD bude ve formě zvláštních práv čerpání (SDR). Očekávaná finanční pomoc je však pouhým zlomkem toho, co Libanon potřebuje k oživení svého hospodářství.

SDR jsou aktiva, která existují pouze v rámci MMF a lze je směnit za volně použitelné finanční prostředky, nejčastěji USD, za účelem zvýšení likvidity konkrétního členského státu.

Úkolem nové libanonské vlády je co nejrychleji vypracovat a předložit věrohodný plán ekonomické reformy, což je základní požadavek pro odblokování finančních prostředků nahromaděných v mezinárodních dárcovských fondech.

Otázkou zůstává, zda se libanonské hospodářství skutečně dokáže v krátké době vzpamatovat, pokud je nová vláda sestavena na základě stejných náboženských principů, jako byly vlády minulé. Problémem zůstává, že finanční a politické zájmy země jsou nadále v rukou rodin a náboženských sekt, které mnozí Libanonci označují jednoduše jako „mafie“.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme