Libanonská nemocnice otevřela neonatologii s českým vybavením

Vládní nemocnice v libanonském Baalbeku získala darem zdravotnické zařízení pro své neonatologické oddělení v hodnotě 5 milionů korun od českých firem Linet, TSE a SMT.

Vázaný peněžní dar pomůže zlepšit kvalitu péče o předčasně narozené děti a zvýšit celkovou úroveň nemocničních služeb pro všechny pacienty z regionu.

Ilustrační fotografie

Nové neonatologické oddělení nemocnice Baalbek letos v prosinci slavnostně otevřeli velvyslanec ČR v Libanonu Jiří Doležel spolu s ředitelem nemocnice Abbasem Shokerem, ministrem zdravotnictví Firasem Abiadem a šéfem Všeobecné bezpečnosti Abbasem Ibrahimem.

České firmy dodaly v rámci daru do nemocnice novorozenecké inkubátory, fototerapeutické lampy, novorozenecké ohřívače, porodní lůžka, dětská lůžka a elektrokoagulátory. Dar byl financován z Rekonstrukčního programu České republiky v regionu Blízkého východu na období 2022–2024 schváleného vládou České republiky v listopadu 2021.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Vládní nemocnice v Baalbeku je ústřední veřejnou nemocnicí v celém regionu Baalbek. Poskytuje primárně péči znevýhodněným obyvatelům Libanonu (libanonští občané a syrští a palestinští uprchlíci) s nízkým socioekonomickým postavením. V souvislosti s probíhající ekonomickou krizí roste počet lidí, kteří nejsou schopni platit si soukromá zdravotní pojištění, a počet pacientů nemocnice se proto v posledních třech letech neustále zvyšuje.

Díky daru České republiky je nemocnice v Baalbeku první nemocnicí v regionu s neonatálním oddělením. Hlavním účelem daru bylo pomoci zvýšit dostupnost prenatální a postnatální péče a zvýšit kvalitu služeb poskytovaných nemocnicí s cílem snížit počet předčasných porodů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bejrútu (Libanon). Autorka: Lýdia Skolilová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme