Libanonská produkce zeleniny pokrývá 85 % místní spotřeby

Libanon v současné době obdělává 300 000 hektarů půdy, z čehož produkce zeleniny představuje 85 % místní spotřeby.

Podle ministra zemědělství Abbas Al Hajj Hassana Libanon intenzivně připravuje rozšíření obdělávané plochy na celkových 700 000 hektarů s cílem zahájit plán na pěstování tzv. měkké pšenice, vhodné pro výrobu arabského chleba, pro kterou Libanon stále pšenici dováží.

Ilustrační fotografie

V návaznosti na otázku nákupu pšenice pro letní sezónu byl předán dopis Radě ministrů Libanonu s oznámením připravenosti pracovních týmů Ministerstva zemědělství Libanonu a Zemědělského vědeckovýzkumného ústavu spolupracovat s Ministerstvem hospodářství a obchodu Libanonu na nákupu pšenice podle stejného mechanismu schváleného Radou ministrů v loňském roce dle aktuálních potřeb ministerstev zemědělství, hospodářství a obchodu.

Tyto informace byly představeny na Arabském fóru pro konkurenceschopnost, které se konalo v Bejrútu. Byla také představena nová zemědělská strategie založená na čtyřech hlavních bodech: aktivace družstevní práce, rozšíření zemědělství, zajištění vody a rozšíření obdělávaných ploch. Přáním Libanonu je návrat ke spolupráci v celém arabském regionu, zejména s Královstvím Saúdské Arábie.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj: MZE Libanonu

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme