Libanonské ozbrojené síly mají zájem o český obranný průmysl

Libanonské ozbrojené složky stojí již několik let před palčivým problémem potřeby modernizace svého vybavení a nákupu moderní obranné techniky.

S českými výrobci obranné techniky mají dlouhodobé pozitivní zkušenosti, které se datují do dob Československa. S cílem navázání nových obchodních kontaktů a získání informací o nejnovějších technologiích a trendech v obranném průmyslu navštívila libanonská delegace, složená se zástupců ministerstva obrany a General Security, ve dnech 17.–21. října 2022 Prahu.

Ilustrační fotografie

Cesta se uskutečnila v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie organizovaného velvyslanectvím ČR v Bejrútu ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR.

Cílem cesty byla účast libanonských představitelů na 14. ročníku Future Forces Forum které umožnilo setkání mezinárodní komunity k otázkám bezpečnosti a obrany a představilo platformu pro výměnu nejnovějších poznatků v těchto oblastech.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Fórum, které se konalo ve dnech 19.–21. 10. 2022, zahrnovalo mezinárodní výstavu obranných a bezpečnostních technologií, odborné panely, oficiální zasedání pracovních skupin NATO a další networkingové akce zaměřené na sdílení informací a zkušeností v odborné komunitě.

Témata diskusí a seminářů byla zaměřena na rozvoj pozemních a vzdušných sil, kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci či implementaci nových technologií.

Libanonští delegáti absolvovali v rámci fóra několik bilaterálních jednání jak se stávajícími českými výrobci obranné techniky, tak s novými potenciálními obchodními partnery.

Cesta libanonské delegace navazuje na pokračující podporu Armády ČR libanonským ozbrojeným složkám, které jsou nadále oporou pro udržení politické a hospodářské stability v zemi, která od podzimu 2019 prochází hospodářskou krizí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bejrútu (Libanon).

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme