Libanonští farmáři se zajímají o pěstování chmele

Velvyslanectví ČR v Libanonu realizovalo ve spolupráci s Českou zemědělskou Univerzitou v Praze projekt na podporu naplňování Agendy 2030 a jejich cílů udržitelného rozvoje.

Projekt „Přenos zkušeností a předání know-how k výsadbě a pěstování chmele v údolí Bekaa v Libanonu“ byl financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci aktivit na podporu implementace Agendy 2030.

Ilustrační fotografie

Hlavním tématem a náplní projektu, kterého se zúčastnili dva experti z České zemědělské univerzity v Praze, byl přenos a předání know-how k výsadbě, pěstování, sušení, skladování a zpracování chmele v údolí Bekaa, hlavní zemědělské oblasti Libanonu.

Součástí projektu bylo odborné vyhodnocení kvality půdy a klimatu v dané oblasti, následné navržení vhodných odrůd chmele pro danou oblast a následně odborný seminář za účasti představitelů libanonských pivovarů, místních farmářů a představitelů Agrární komory v Libanonu.

ExportMag.cz: Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Myšlenka pěstování chmele se v Libanonu setkala s velkým zájmem. Libanonští účastníci semináře jasně deklarovali připravenost místních subjektů k co nejrychlejšímu přechodu od předání informací k samotné zkušební výsadbě chmele.

Cílem projektu bylo předat informace a zkušenosti, na základě kterých Česká republika významně přispěje nejenom k rozvoji místního pivovarnictví, ale také ke zvýšení zaměstnanosti v dané zemědělské oblasti. Pěstováním chmele zvýší Libanon svoji konkurenceschopnost vůči ostatním zemím v regionu Blízkého východu a svůj exportní potenciál, což přispěje k celkovému hospodářskému růstu země.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bejrútu (Libanon). Autoři: Petr Sochor a Lýdia Skolilová.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme