Liberalizace trhu s elektřinou na Kypru

Ζa přenos, distribuci a dodávky elektřiny konečným spotřebitelům, i za většinu její výroby je na Kypru přes 50 let zodpovědná jediná společnost – Kyperský energetický úřad (Elecricity Authority of Cyprus, EAC).

Po letech váhání je nyní trh s energií konečně připraven na svou liberalizaci. Přichází tak příležitost jak pro české výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů, tak i pro společnosti, které se přenosem, distribucí a dodávkami elektrické energie zabývají.

Ilustrační fotografie

V souladu s příslušnými směrnicemi Evropské unie přibyly k EAC v roce 2003 dvě nově založené instituce – Provozovatel přenosové soustavy (TSOC – Transmission System Operator) a Energetický regulační úřade (CERA), čímž byl učiněn první krok k přechodu na liberalizovaný trh s elektřinou.

Ve snaze restrukturalizovat trh s elektřinou vypracoval úřad CERA v roce 2013 studii, v níž zkoumal tři různé modely (Net Pool, Gross Pool, Bilateral Contracts). Po důkladném vyhodnocení a s ohledem na udržitelnost, účinnost, bezpečnost a kyperský trh jako malou a izolovanou soustavu bylo rozhodnuto, že model „Net Pool“ je pro přechod na liberalizovaný trh s elektřinou na Kypru nejvhodnější.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Termín pro zavedení nového modelu, který by znamenal definitivní a úplnou liberalizaci trhu s elektřinou, byl stanoven na 1. červenec 2019. Zejména absence specializovaného softwaru však jeho zavedení neumožnila, a tak byla plná liberalizace trhu s elektřinou odložena. Podle aktuálních informací mají být přípravy, vč. nákupu uvedeného softwaru, úspěšně ukončeny a liberalizace trhu bude moci být v nejbližší době zahájena.

Podle Federace zaměstnavatelů a průmyslníků získaly první nezávislé elektrárny licenci již v roce 2005. Žádný ze zainteresovaných investorů však tehdy s výstavbou elektrárny nezačal, a to  zejména kvůli vysokým nákladům na dovoz paliv (ropné produkty) a neexistenci vhodného modelu trhu s elektřinou, který by mu umožnil působit na liberalizovaném trhu. Dosud proto byly povoleny celkem čtyři nezávislé konvenční elektrárny o celkovém výkonu 612,5 MW.

V lednu t.r. byla schválena výstavba EuroAsia Interconnectoru – kabelu v délce 1208 km propojujícího elektrickou soustavu ostrova se zbytkem EU. Na projekt, který je financován z EU programu Connecting Europe Facility je vyčleněno 657 mil. €. První fáze propojí Kypr s Řeckem (přes ostrov Krétu), druhá plánovaná fáze projektu by mohla propojit Kypr s Izraelem.  EU nejenže bude financovat tento projekt společného zájmu uvedenou částkou 657 mil. €, ale Nikósie získá v dotacích dalších 100 mil. € na podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie (OZE) – v souladu s dlouhodobou evropskou politikou čistší energie.

Ve snaze zvýšit podíl OZE ve výrobě elektřiny a dosáhnout závazného národního cíle 16% podílu OZE do roku 2020 vyhlásilo Ministerstvo energetiky, obchodu a průmyslu v roce 2017 dvoufázový plán podpory projektů OZE.

Před vyhlášením plánů podpory činil podíl výroby energie z OZE na konečné spotřebě elektřiny přibližně 9 %, za rok 2020 to bylo již 11,7 %  (5,8 % fotovoltaické parky, 5 % větrné elektrárny, 0,9 % výroba elektřiny z biomasy). Kyperská republika snížila procento využití fosilních paliv na celkovém energetickém mixu z 96 % v roce 2010 na 89 % v roce 2020. Meziročně (2019/2020) došlo k snížení podílu fosilních paliv z 92 % na 89 %.

Ilustrační fotografie

Plán podpory (fáze I) zahrnoval investice o celkové kapacitě 120 MW. Zájem investorů byl obrovský, celková kapacita žádostí o investice do projektů OZE dosáhla 395,3 MW. Konečná povolení však byla udělena pro 101 MW fotovoltaických elektráren, 16,5 MW větrných elektráren a 2,3 MW systémů na biomasu.

Plán podpory (fáze II) byl vyhlášen v dubnu 2019. Do konce roku 2019 byly podány žádosti na projekty o celkovém výkonu 350 MW, schváleny byly fotovoltaické systémy o celkovém výkonu 260 MW.

Pro pokrytí období do spuštění plného komerčního provozu nového modelu je od 1. září 2017 v platnosti přechodné nařízení o trhu s elektřinou, které bylo vydáno na základě regulačního rozhodnutí CERA. Podle přechodného nařízení mohou být mezi nezávislým výrobcem a nezávislým dodavatelem uzavřeny dvoustranné mimoburzovní smlouvy o nákupu a prodeji elektřiny (velkoobchodní trh). Na druhé straně budou moci spotřebitelé uzavírat smlouvy s nezávislými dodavateli a nakupovat elektřinu za cenu, na které se dohodnou (maloobchodní trh).

Kyperský energetický trh má slibný potenciál i pro české společnosti. Jednou z těch, která se úspěšně chopila příležitosti je fy  Solek se svým prvním fotovoltaickým parkem zbudovaným na „zelené louce“. V Kyperské republice prozatím existuje třináct nezávislých licencovaných dodavatelů elektrické energie, kteří se snaží zapojit do postupně liberalizovaného systému výroby a distribuce elektrické energie.

Pro české firmy se zde otvírají možnosti investic nejen do instalace a následného provozu elektráren, ale i do výzkumu a vývoje nových solárních technologií. Kyperské ministerstvo průmyslu a energetiky signalizuje zájem na spolupráci s českými energetickými firmami na modernizaci sektorů energetiky, včetně projektů OZE.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nikósii (Kypr).

• Teritorium: Evropa | Kypr | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme