Liberecký kraj chce být technologickým leaderem, pomáhá mu projekt Smart akcelerátor

Začátkem letošního roku spustil Liberecký kraj a jeho Agentura regionálního rozvoje již třetí pokračování projektu Smart akcelerator.

Předešlé Smart akcelerátory uvedly v život celou řadu inovativních projektů, což oceňují obyvatelé našeho kraje i lidé ve vedení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kteří jsou zodpovědní za tento projekt na národní úrovni,” říká Jiří Ulvr, člen rady Libereckého kraje, resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Ilustrační fotografie

Projekty Smart akceleratoru mají nezastupitelnou úlohu v naplňování cílů krajské RIS strategie, ať už se jedná o oblast rozvoje vědecko-výzkumných a inovačních aktivit firem, posílení jejich konkurenceschopnosti, inovace v sektorech veřejného zájmu nebo posílení mezinárodního výzkumu a vývoje. „Z průběhu realizace můžeme uvést mnoho úspěšných projektů a příkladů dobré praxe,“ reaguje Jiří Ulvr.

„Mezi významné projekty patří spuštění Libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.ink, rozvíjející inovační potenciál začínajících podnikatelů a startupů a schválení projektu evropského digitálního hubu ze strany Evropské komise, který bude součástí evropské sítě na podporu digitální transformace malých a středních podniků a veřejné správy,“ dodává Jiří Ulvr.

Nezastupitelnou roli mezi aktivitami projektu má rozvoj lidských zdrojů ve formě podpory podnikavosti, technického vzdělávání mládeže a studentů, nebo výuka moderních technologií. Kraj také populárně naučnou formou seznamuje veřejnost s kreativci a inovátory Libereckého kraje.

Ilustrační fotografie

„V této oblasti mohu vypíchnou velmi populární akce PechaKucha Night Liberec, kde se nám daří plnit sály, nebo soutěže Business Talent pro žáky ZŠ a Liberec Ideathon pro studenty SŠ a VŠ Libereckého kraje. Těší nás, že je o účast v těchto soutěžích velký zájem,“ říká Jiří Ulvr a doplňuje „Velkým tématem v tuto chvíli je nově vznikající Informační a datový portál Libereckého kraje, který je transparentním zdrojem veřejně dostupných informací pro odbornou i širokou veřejnost z oblasti veřejného života. Neméně důležité je ale také zmínit téma energetiky, které se intenzivně promítá do aktivit Smart Akcelerátoru III prostřednictvím nové Platformy udržitelné energetiky a řadou akcí, které jsou v rámci tohoto tématu organizovány.“

Uvedené aktivity Smart Akcelerátoru III Libereckého kraje mají velmi pozitivní ohlasy, plánovány jsou novinky ve formě tematického zacílení studentských soutěží nebo nových technologických trendů v oblasti energetiky a cirkulární ekonomiky.

Redakčně upravená tisková zpráva Libereckého kraje

Doporučujeme