Liberecký kraj podporuje kongresovou turistiku

Kromě tradičních forem cestovního ruchu se Liberecký kraj chystá nově zaměřit i na firmy a organizace, které se svou nabídkou kongresové a incentivní turistiky lákají na konání konferencí, kongresů, firemních akcí či zážitkových aktivit napříč krajem.

Pro letošní rok si tak za své cíle klade navazovat spolupráci s regionálními poskytovateli ubytovacích a doprovodných služeb a založit web, který bude věnován takzvanému MICE segmentu.

Liberec – náměstí. Ilustrační fotografie.

Mezinárodně používanou zkratku MICE tvoří čtyři počáteční písmena anglických slov meetings (setkání, schůze), incentives (motivační pobyty), conventions/conferences (kongresy/konference) a exhibitions/events (výstavy/akce). Jedná se o druh cestovního ruchu určeného pro setkávání skupin osob, jakými jsou zejména profesní, školní, akademické či různé obchodní organizace.

„Stále hledáme cesty, jak přilákat do našeho kraje novou klientelu. A právě firmy a odborné společnosti nejrůznějšího zaměření hledají pro své kongresy, konference a další akce atraktivní prostředí se skvělým servisem. Náš kraj může navíc nabídnout zajímavé volnočasové cíle pro chvíle odpočinku mezi jednáním. Ať už pro milovníky sportu nebo kultury či tradičních řemesel,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Region Liberec v současnosti nabízí přes 150 konferenčních prostor napříč všemi turistickými oblastmi, což čítá 30 tisíc míst, která lze využít pro setkávání firem či organizací. Chce oslovit všechny klienty, kteří ve svých podnicích a institucích plánují pro své zaměstnance a kolegy uspořádat firemní akci s doprovodným poznávacím či sportovním programem.

Ještěd. Ilustrační fotografie

Liberecký kraj, jakožto oblast, v níž se mísí aktivní vyžití s dlouhou řemeslnou tradicí a řadou přírodních unikátů, pak věří, že se zajímavostmi, jakými jsou nevšední turistické zážitky v podobě pivních stezek, široká škála sportovních a adrenalinových aktivit a zejména návštěva Křišťálového údolí a možnost vyzkoušet si tradiční řemesla, může hrát rozhodující roli při výběru místa, kam hodlají klienti zavítat.

Role Regionu Liberec pak z hlediska kongresové a incentivní turistiky spočívá v informování potenciálních zájemců o nabídce konferenčních a meetingových prostor v kraji, v poradenství o možnostech a tipech na doprovodné aktivity, v partnerství při plánování teambuildingových a zážitkových aktivit a zejména ve zprostředkování kontaktu mezi klienty poskytovateli MICE služeb. Kromě kontaktů se pak neustále zaměřuje na rozšiřování sítě subjektů nabízejících kongresové či incentivní služby, kterým nabízí marketingovou podporu.

Jelikož se Region Liberec začal MICE segmentu intenzivně věnovat až v letošním roce, vytyčil si tak pro následující měsíce hlavní cíle zaměřené především na sběr informací a navazování spolupráce s partnery.

Ilustrační fotografie

Nejdůležitějším bodem je pak tvorba webové stránky, v níž budou obsaženy ty nejpodstatnější informace a aktuality o kongresové a incentivní turistice v kraji, seznam takzvaných venues, které nabízejí své prostory pro pořádání konferencí či seminářů a itineráře navrhující zážitkové aktivity v regionu.

Kromě spuštění webu se Region Liberec od počátku letošního roku intenzivně věnuje shromažďování kontaktů a navazování spolupráce se stěžejními partnery, kteří poskytnou své prostory k akcím tohoto druhu a kteří se budou podílet na rozvoji MICE turistiky v kraji.

Ve spolupráci s agenturou CzechTourism pak pravidelně navštěvuje celostátní jednání Czech Convention Bureau, kde se vzdělává v rámci inovací v oblasti MICE a setkává se se zástupci dalších krajů. Na počátku roku rovněž Region Liberec zpracoval redakční plán s novinkami a doporučenými incentivními aktivitami, které jsou určeny pro návštěvníky a klienty na firemních a skupinových pobytech.

Redakčně upravená tisková zpráva Libereckého kraje

• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme