Liberecký kraj se otevírá komunitní energetice. V budoucnu očekává významné úspory energií 

Seminář o komunitní energetice představil novinky v legislativě, ukázal plánované a nastartované projekty i vhodné dotační tituly. Technická univerzita v Liberci se chystá otevřít nový obor „energetický specialista“.

Liberecký kraj se rozhodl na své půdě otevřít žhavé téma komunitní energetiky. Seminář pořádaný krajskou Agenturou regionálního rozvoje ukázal cesty k novým projektům využívajícím potenciál této formy energetiky. Zároveň přinesl velké množství praktických poznatků, jak v regionu výhledově zefektivnit i zlevnit nakládání s energiemi.  

Seminář o komunitní energetice představil novinky v legislativě, ukázal plánované a nastartované projekty i vhodné dotační tituly

Velký zájem projevili zástupci měst, obcí a místních akčních skupin (MAS), Technické univerzity v Liberci i místních podniků o informace z oblasti nově vznikající legislativy. David Blažek, projektový koordinátor Unie komunitní energetiky, třicítku účastníků upozornil na novelizaci energetického zákona (tzv. lex OZE II), jejíž návrh představilo v únoru Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podle něj existují dva základní modely sdílení elektřiny, a to buď formou „z chaty do bytu“, kdy člověk sdílí energii z OZE, kterou si sám vyrobil, nebo sdílení v širší komunitě, kdy sdílet lze pouze elektřinu z OZE, kterou vyrobilo energetické společenství nebo jeho člen.

Zmínil rovněž dotační tituly a možnosti financování. Například Národní plán obnovy počítá s částkou 100 mil. kč na 33 až 40 pilotních projektů, přičemž žádosti by se mohly začít podávat již v polovině tohoto roku. Další finance je či bude možné čerpat z Modernizačního fondu například v programech KOMUNERG a RES+. 

„Rozvoj komunitní energetiky v Česku chceme bedlivě sledovat a v našem kraji maximálně podporovat. Abychom byli u zdroje informací, rozhodla se krajem vlastněná Agentura regionálního rozvoje zapojit do Unie komunitní energetiky. Ta se mimo jiné podílí na připomínkování vznikající legislativy a je velmi dobře informována o aktuálních dotačních příležitostech i o příkladech dobré praxe z celé republiky,“ říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. 

Josef Kucín, starosta obce Jiřetín pod Bukovou, ukázal zkušenosti s přípravou energetického sdružení ENERKOM TANVALDSKO, které v současnosti řeší především sestavení akčního plánu, mapování objektů vhodných pro instalaci fotovoltaiky, zapojení energetických specialistů a rozšiřování členské základny. Přiblížil také úvahy o vybudování zařízení na termické zpracování plastů technologií PTR. To by mohlo být situováno do budovy brownfieldu, bývalé textilní továrny, jejíž střechy by mohly být následně i pokryty fotovoltaickými panely.  

O využití pískové baterie s kapacitou 8 MW tepla a výkonu 200 kW, o dalších energetických technologiích i o zkušenostech ze šluknovského výběžku promluvil Michal Svoboda, energetický koordinátor MAS Český sever a spoluzakladatel projektu OBEC 2030.  Ukázal rovněž na možnost bezplatného poradenství, kdy je možné vyhledat energetické specialisty v regionech na stránkách www.mpo-efekt.cz/cz/ekis.   

„Seminář vyvolal živou diskusi, což signalizuje zájem a potřebu věnovat se tématu komunitní energetiky na půdě kraje i naší rozvojové agentury skutečně intenzivně. Letos instalujeme první tři FVE na střechách krajských budov a budeme postupně osazovat desítky dalších“ potvrdil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje odpovědný za resort ekonomiky, investic, majetku, veřejných zakázek a informatiky.

Na závěr vedoucí Katedry energetických zařízení Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci Petra Dančová informovala o záměru otevřít magisterský obor energetický specialista. V současnosti je energetických specialistů kritický nedostatek a TUL se snaží na tuto situaci reagovat. Pokud vše dobře půjde, obor by mohl být otevřen v polovině roku 2024. 

Redakčně upravená tisková zpráva Agentury regionálního rozvoje

• Oblasti podnikání: Energetika | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme