Lídři české ekonomiky se krize nebojí

Mezi generálními řediteli nejvýznamnějších společností v Česku převažuje krátkodobý optimismus. Poněkud více se obávají budoucího vývoje.Až 82 procent výkonných ředitelů firem věří, že tuzemské hospodářství v roce 2019 poroste nebo bude mít stabilní vývoj. Ve střednědobém horizontu tří let se ale mírná většina (52 procent) obává, že ekonomika zpomalí.

Pokud jde o hospodaření firem, které sami řídí, jsou ředitelé ještě optimističtější. Růst svých firem letos předpovídají tři čtvrtiny z nich, ve střednědobém horizontu dokonce ještě o dvě procenta více. Loni ale měli šéfové podniků ještě vyšší důvěru v budoucí vývoj.

Údaje vyplývají z výsledků jubilejního 10. ročníku průzkumu poradenské společnosti PwC mezi českými generálními řediteli.

Největším ohrožením pro českou ekonomiku je podle oslovených účastníků recese na zahraničních trzích (52 %). Růst mzdových nákladů označila za riziko pouze desetina respondentů. Daleko větší obavy mají ředitelé z nedostatku kompetentních zaměstnanců (25 %).

Poroste česká ekonomika?

Pro tento rok očekává 45 procent českých generálních ředitelů ekonomický růst a sedm procent dokonce výrazný růst. Stabilní vývoj české ekonomiky předpokládá téměř třetina oslovených účastníků, výrazný pokles ekonomiky je reálný pouze pro procento dotázaných.

V horizontu tří let je predikce méně růžová – výrazný pokles tempa růstu ekonomiky predikuje 15 procent ředitelů a více než třetina (38 %) očekává mírný pokles.

V tomto roce má také zhruba třetina firem v plánu expanzi na další trhy, téměř 90 % chce ovšem současně snižovat náklady. Tento paradox, kdy se firmy snaží úzkostlivě řídit náklady a zároveň investovat, rozvíjet nové produkty a inovovat, ukazuje studie každoročně.

V porovnání se světovým průzkumem názoru generálních ředitelů, kterého se zúčastnilo 1 300 dotázaných, jsou čeští lídři (co se týče vývoje světové ekonomiky) optimističtější.

„Z výsledků desátého ročníku průzkumu PwC CEO Survey stále zaznívá optimismus a důvěra ve vývoj českého hospodářství. Pořád cítíme konjunkturu, ekonomické prognózy jsou dobré, růst bude sice pomalejší, ale stále bude pokračovat. Firmy mají chuť expandovat na nové trhy, chtějí se rozšiřovat, zavádět nové produkty a inovovat. To je určitě pozitivní trend,“ říká řídící partner PwC ČR Jiří Moser.

Evergreen stížností: Málo lidí

Více než polovina tuzemských generálních ředitelů (oslovených v průzkumu) považuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců za největší hrozbu budoucího růstu pro svou firmu. Čtvrtina z nich připouští, že do konce roku počítá se zvyšováním nákladů na mzdy a benefity.

Generální ředitelé nadále plánují nabírat nové zaměstnance. Změna oproti loňskému roku je pouze v parametrech – růst počtu zaměstnanců v roce 2019 firmy plánují v konzervativním intervalu 5 až 8 procent. Více než třetina firem neplánuje žádnou změnu v počtu zaměstnanců. Tento údaj se od roku 2018 výrazně neliší.

„Generální ředitelé cítí stále větší omezení v podobě nedostatku pracovní síly. Tento trend považují generální ředitelé za jednu z největších hrozeb pro nadcházející období napříč téměř všemi obory,“ dodává Jiří Moser.

Digitalizace a robotizace

Digitalizace a technologické inovace jsou pro české generální ředitele zajímavé (zatím) především z pohledu úspory nákladů. To je dnes nejsilnější faktor pro zavádění nových technologií.

Pro budoucí projekty nicméně posiluje faktor „zvýšení výnosů“. Vyšší zájem projevují generální ředitelé také o robotizaci a automatizaci, které podle nich mohou pomoci vyřešit problém nedostatku lidí na pracovním trhu.

Za nejvýznamnější technologii pro své podnikání považuje největší část generálních ředitelů Cloud (21 %). Dalšími atraktivními technologiemi jsou RPA (Robotic Process Automation) a Průmysl 4.0 (16 %). Robotizace získává na atraktivitě a do budoucna má být při technologické revoluci číslem 1.

Redakčně upravená tisková zpráva PwC

• Témata: Konkurenceschopnost

Doporučujeme