Litevské obce získají finance na infrastrukturní projekty

V srpnu 2021 litevské ministerstvo hospodářství a inovací rozhodlo o přidělení 24,58 mil. EUR místním obcím na infrastrukturní projekty.

Tyto prostředky budou použity na infrastrukturní projekty realizované 15 litevskými obcemi ve svobodných ekonomických zónách, průmyslových parcích a dalších oblastech, kde jsou podporovány investice do výroby a výzkumu. Přednost byla dána pozemkům o rozloze nejméně 10 ha, které již mají potenciální investory nebo mají největší potenciál je přilákat.

Obce budou moci z dotčených prostředků pokrýt náklady na inženýrskou infrastrukturu a související náklady, stavební práce, správu stavebního pozemku a jednorázový poplatek za připojení. Očekává se, že dokončené infrastrukturní projekty by v příštích několika letech mohly přilákat více než 1 mld. EUR přímých a nepřímých investic a vytvořit až 8 tisíc nových pracovních míst.

V litevském baltském přístavu Klajpeda (160 tis. obyv.) má být za tyto prostředky přestavěna stávající křižovatka Lypkiai novou dvouúrovňovou, která by měla nejen zajistit rychlejší a bezpečnější přístup do svobodné ekonomické zóny, ale také usnadnit pohyb nákladní dopravy přes jižní část města k přístavu a uvolnit další městské komunikace. V blízké budoucnosti bude zahájena příprava technického projektu a později vyhlášeny veřejné zakázky na provedení smluvních prací. Rekonstrukce křižovatky má být dokončena v roce 2023. Celkem se na výstavbu plánuje cca 9 mil. EUR.

Ve městě Šiauliai (130 tis. obyv.) se plánuje výstavba dopravní infrastruktury do oblasti tamního průmyslového parku a dokončení cyklistické a pěší stezky na území parku i vybudování přístupu do svobodné ekonomické zóny Šiauliai. Odhadovaná hodnota prací je více než 1 mil. EUR.

Ve městě Panevėžys (90 tis. obyv.) se plánuje se modernizace tří ulic za 800 tis. EUR, v Plungė (25 tis. obyv.) je přes 200 tis. EUR určeno na generální opravu přístupové cesty k nádraží, v Ukmergė (231 tis. obyv.)je má za více než 240 tis. EUR vybudovat kruhový objezd.

Realizace zamýšlených litevských infrastrukturních projektů představuje příležitost pro české stavební firmy, které se o zakázky v Litvě mohou ucházet.

Více informací o všech projektech, které budou vyhlašovány pro jednotlivé litevské okresy/obce, lze najít na anglických webových stránkách Centrální agentury pro řízení projektů nebo Centrální portál pro zadávání veřejných zakázek nebo je možné kontaktovat obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu (Dr. Kristina Karvelyte, e-mail: kristina_karvelyte@mzv.cz, tel.: +370 5 266 10 56).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autorka: Dr. Kristina Karvelyte, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Litva | Zahraničí

Doporučujeme